Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Elektromagnetiske felt
Sist oppdatert

Elektromagnetiske felt

Post- og teletilsynet (PT) har som en av sine oppgaver å påse at bruk av radiofrekvenser og senderutstyr ikke medfører unødig helsefare. Derfor vil PT, så langt det er mulig, fremskaffe informasjon om strålingsnivået der folk oppholder seg. Dette kan skje i form av målinger eller teoretiske beregninger av feltstyrkenivåer. Målingene utføres i samråd med Statens strålevern og de målerapportene som PT utarbeider sendes til Statens strålevern for vurdering og eventuell oppfølging. Statens strålevern vil på bakgrunn av PT sine målinger vurdere om det er grunnlag for å kreve at et senderanlegg eventuelt kan blir slått av, eller gitt pålegg om redusert sendereffekten.

Hvilken type elektromagnetiske felt mener vi her?

I denne sammenheng omfatter de elektromagnetiske feltene all utstråling av elektromagnetisk energi som blir sendt ut i luften og som brukes i forbindelse med kommunikasjon eller annen radiobruk innenfor frekvensbåndet 9kHz til 400 GHz.

Stråling fra kraftlinjer eller andre elektriske apparater inngår ikke i PT sitt ansvarsområde. Kontakt Statens strålevern for informasjon om disse.

Grenseverdier i Norge

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling, er gitt av en arbeidsgruppe underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO) som heter International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som PT sammenligner sine måleverdier med.ICNIRP gir også anbefalinger for hvordan målingene skal gjennomføres. Les mer om bakgrunn og forklaring av grenseverdiene.

Hva er eksponering?

All elektromagnetisk energi som man utsettes for kalles gjerne eksponering. Eksponeringen måles i henhold til de anbefalingene ICNIRP gir og eksponeringen sammenlignes med de internasjonale grenseverdiene som er utarbeidet av ICNIRP.

Hvor opplever man eksponering?

Radiobølger, eller elektromagnetiske felt, brer seg mer eller mindre i alle retninger fra alle sendere. På denne måten vil man i et moderne samfunn stort sett kunne utsettes for eksponering av slike felt over alt man ferdes eller oppholder seg. Nivået vil imidlertid avta kraftig når avstanden til senderne øker. Nivået der folk normalt oppholder seg ligger derfor normalt langt under de grenseverdiene som gjelder.