Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Punkt til multipunkt UTM-notasjon
Sist oppdatert

UTM-notasjon

UTM (Universal Transverse Mercator) er en bestemt måte å overføre jordas krumme overflate over på et kartplan (kartblad) som resulterer i et rutenett hvor man kan lese av og avsette punkter (posisjoner).

UTM og DATUM

I kartserien M711 1:50000 er alltid UTM-rutenett i blått referert til EUREF89/WGS84. Dersom UTM-rutenettet er i sort er det referert til ED50.

UTM-soner

På grunn av jordoverflatens krumning må overføringen til kartplan referere seg til forskjellige deler av Norge (sonebelte). Hvor i Norge vi befinner oss angis i kartsammenheng med et sonenummer, en såkalt UTM-sone.

Notasjon (format)

En kan angi UTM-notasjon på to forskjellige måter. Vi tar her for oss den formen som er mest benyttet.

  • Først angis UTM-sone, for eksempel 32 (angitt på kartet).
  • Så angis øst-vest koordinaten ved avlesning av tallverdien langs den horisontale aksen på kartbladet der hvor linjen i rutenettet ligger til venstre for det ønskede punkt. Fra denne linjen måles så avstand opp til punktet. Hver rute i rutenettet er 1000x1000m, hvilket betyr at 1cm tilsvarer 20m. De tre siste sifrene angir altså antall meter fra linjen.
    Eks. 32(sone) 612(linje) 260(tusendels meter) = 32 612260E
  • Deretter tar vi for oss det samme for nord-syd koordinaten ved avlesning av tallverdien langs den vertikale aksen på kartbladet.
    Eks. 6740(linje) 980(tusendels meter) = 6740980N
  • Punktet gitt i eksemplet er på parkeringsplass på Tjuvholmen i Hamar (kartblad M711 1916 IV - WGS84).