Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Punkt til multipunkt Asimut/elevasjon
Sist oppdatert

Asimut/elevasjon

Enhver retningsvirkende antenne skal når den installeres angis med en bestemt retning. Denne retningen angis ved hjelp av asimut og elevasjon.

asimut  (arab.), buen langs horisonten mellom meridianen og vertikalsirkelen til det punktet som skal bestemmes. Regnes nå som regel fra nord mot øst, fra 0 til 360°.
elevasjon  (lat.  elevatio,  av  elevare,  heve, løfte), heving, (opp)løfting; et skytevåpens høydeinnstilling. —  elevator,  heis, heiseinnretning. —  elevere,heve, løfte; gi skytevåpen en bestemt høydeinnstilling. —  elevert,  eg. høytliggende; dannet, kultivert; fornem; opphøyd.

Enhver retningsvirkende antenne skal når den installeres angis med en bestemt retning. Denne retningen angis ved hjelp av asimut og elevasjon.

  1. Asimut  
    Retning i horisontalplanet hvor antennens hovedstrålelobe peker. Angis i grader (0 - 360) fra nord mot øst.

  2. Elevasjon  
    Retning i vertikalplanet hvor antennens hovedstrålelobe peker. Angis i grader (-90 til +90) over horisontalplanet.