Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting ID-KODER/RDS Forvaltning av Id-koder
Sist oppdatert

Forvaltning av Id-koder

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter og koordinerer Id-koder for analog og digital lydkringkasting. Det vil si at Nkom krever tillatelse for å kunne ta i bruk Id-koder og at alle aktører må søke Nkom om PI-, SId- og EId- koder.

Øvrige Id-koder og funksjonalitet relatert til analog og digital radiodistribusjon tillates brukt under forutsetning av at bruken er innenfor definerte standarder.

Eksempler på Id-koder er:

  • PI-koder (Program Identification) for analog lydkringkasting og SId (Service Identification) for digital lydkringkasting
  • EId (Ensemble Identifier) for digital lydkringkasting

PI- og SId-koder brukes til å identifisere en radiokanal.

RDS (Radio Data System)-funksjonalitet, som i stor grad benyttes på FM, vil bli videreført i digitale radiosystemer som DAB+ og IP-basert radiodistribusjon. DAB+ vil bruke SId-koder som tilsvarer PI-koder i FM.

Søknad om Id-koder

Ved tildeling av spektrumstillatelser for digital radio vil Eid-koder og SId-koder tildeles i samme vedtak. Innholdsleverandører på digital plattform (DAB+) som har konsesjon fra Medietilsynet kan nå få SId-kode fra innehaver av spektrumstillatelsen for å få tilgang til å sende på DAB+.

Når det gjelder PI-kode for FM beholdes dagens ordning. Innehaver av tillatelse for FM-lokal må først få en innholdskonsesjon med et firesifret innholdskonsesjonsnummer fra Medietilsynet. De kan så søke Nkom om en PI-kode. Behandlingstiden er normalt 6 uker. Tildelt Id-kode følger innholdskonsesjonens gyldighet.

Ved søknad om Id-koder til Nkom ber vi om følgende informasjon:

  • Type kode det søkes om
  • Organisasjonsnummer
  • Sendernett
  • Referanse til innholdskonsesjonen fra Medietilsynet
  • Kontaktinformasjon (kontaktperson, kontaktadresse og e-post)

Informasjonen sendes per e-post til firmapost@nkom.no.