Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Politiradio og skannere
Sist oppdatert

Informasjon om politiradioer, skannere og radarvarslere

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fra august 2002 endret praksis og krever ikke lenger tillatelse for bruk av denne typen radioutstyr.

Bakgrunnen for dette er at Statens teleforvaltningsråd i august 2002 fattet vedtak som sier at Nkom ikke har tilstrekkelig hjemmel til å kreve at slik tillatelse skal foreligge. Statens teleforvaltningsråd var klageorgan for vedtak fattet av Nkom på dette tidspunktet.

Dette vil si at etter 1. juli 2000 kan alle typer radiomottakere omsettes, eies og brukes dersom de tilfredsstiller kravene i forskrift om EØS-krav til radioutstyr og er korrekt merket med CE-merke. Nkom vil likevel gjøre oppmerksom på at bruk av slikt utstyr kan rammes av annen lovgivning enn ekomlovgivningen. Ett eksempel er Vegtrafikkloven (se spesielt §13a).