Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Politiradio og skannere
Sist oppdatert

Informasjon om politiradioer, skannere og radarvarslere

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) krever ikke tillatelse for bruk av denne typen radioutstyr.

Slikt radioutstyr kan omsettes, eies og brukes dersom det tilfredsstiller kravene i forskrift om EØS-krav til radioutstyr og er korrekt merket med CE-merke. Nkom vil likevel gjøre oppmerksom på at bruk av slikt utstyr kan rammes av annen lovgivning enn ekomlovgivningen. Ett eksempel er Vegtrafikkloven (se spesielt §13a).