Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Jammere
Sist oppdatert

Forbud mot jammere

En jammer er et ulovlig utstyr som er konstruert for å blokkere radiokommunikasjon ved å sende ut signaler som forstyrrer sending eller mottak av radiosignalene. Besittelse, omsetning og bruk av jammere er forbudt i Norge.

Brosjyre om jammere

Nkom har laget en brosjyre med eksempler på jammere, hvordan de fungerer, hvordan de brukes kriminelt og hvilke samfunnskritiske funksjoner de kan forstyrre med fare for liv, helse og sikkerhet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker tips om bruk og omsetning av jammerutstyr for å forhindre alvorlige hendelser med jamming. Nkom fører tilsyn med markedet for å forhindre omsetning av jammerutstyr, som er ulovlig og straffbart i Norge.

Konsekvenser av jamming

Når en jammer forstyrrer eller blokkerer signaler fra for eksempel basestasjoner for mobiltelefoni eller satellitter i navigasjonssystemer, kan det resultere i at systemet slutter å fungere slik det skal. I verste tilfelle mister man mobil- eller satellittdekningen helt. Mange tror at jammere har begrenset rekkevidde og kun forstyrrer signaler i umiddelbar nærhet. Nkom har erfaring med at dette ofte ikke stemmer og at selv små, enkle jammere kan forstyrre signaler flere hundre meter unna. Dermed kan bruk av jammere føre til alvorlige forstyrrelser på samfunnsviktige tjenester som mobiltelefoni, nød- og sikkerhetssystemer, navigasjonssystemer.

Det er påvist et økende antall tilfeller av jamming i Norge de siste årene. Mest framtredende er jamming i Finnmark, hvor flytrafikken har blitt utsatt for GPS-tap ved flere anledninger. Nkom har også fått inn meldinger om flere tilfeller rundt i Norge der helikopter fra luftambulansen har opplevd å miste GPS-dekningen. I disse tilfellene har det vist seg at forstyrrelsen har kommet fra små GPS jammere plassert i 12V-uttaket i kjøretøy. For luftambulansetjenesten kan det stå om liv og helse dersom helikopteret ikke kan lande når det er på oppdrag i dårlig sikt.

Dersom man slår på en jammer er det svært vanskelig å forutse hvilke tjenester man forstyrrer og hvilke konsekvenser dette gir. Nkom påpeker derfor at det er svært viktig at jammere ikke under noen omstendighet tas i bruk, selv om de markedsføres med lav effekt og kort rekkevidde.

Internasjonalt regelverk med forbud mot jammere

Lov 4.7.2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 8-1 første ledd sier at «Radio- og terminalutstyr som omfattes av internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til, og som oppfyller krav etter slik overenskomst, kan besittes, omsettes og tas i bruk».

Jammere er utstyr som reguleres av internasjonal overenskomst, blant annet EMC-direktivet (2014/30/EU), som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen. Jammere oppfyller ikke de grunnleggende kravene i direktivet og er dermed ikke lov til å besitte, omsette eller ta i bruk1. Dette er uavhengig av om det skjer på offentlig eller privat område.

Den som besitter, omsetter eller bruker jammere kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

1) For Politiet, Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kriminalomsorgen gjelder egne regler, jf. ekomloven §§ 6-2a og 8-1 annet ledd.