Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Jammere
Sist oppdatert

Forbud mot jammere

En jammer er et utstyr som er konstruert for å blokkere radiokommunikasjon ved å sende ut et signal som forstyrrer sending eller mottak av radiosignaler. Besittelse, omsetning og bruk av jammere er forbudt i Norge.

Lov 4.7.2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 8-1 første ledd sier at «Radio- og terminalutstyr som omfattes av internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til, og som oppfyller krav etter slik overenskomst, kan besittes, omsettes og tas i bruk».

Jammere er utstyr som reguleres av internasjonal overenskomst, blant annet EMC-direktivet (2014/30/EU), som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen. Jammere oppfyller ikke de grunnleggende kravene i direktivet og er dermed ikke lov til å besitte, omsette eller ta i bruk1. Dette er uavhengig av om det skjer på offentlig eller privat område.

Den som besitter, omsetter eller bruker jammere kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

For Politiet, Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kriminalomsorgen gjelder egne regler, jf. ekomloven §§ 6-2a og 8-1 annet ledd.