Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomnett Autorisasjon Autorisasjon
Sist oppdatert

Autorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Ny forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) trådte i kraft 1.1.2012.

Formålet med forskriften er å sikre at ekomnett installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt. En del av formålet er også å sikre at arbeidet utføres av personell med nødvendige kvalifikasjoner.

Eier av ekomnett skal bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av ekomnett.

Ved søknad om autorisasjon skal det søkes på fastsatt skjema.

Autorisasjon er tilknyttet organisasjonsnummer og kan ikke overdras.

Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller forskriftskravene til utdanning og praksis for kvalifisert person.

Ekomnettautorisasjon

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).
Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag.

Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.

Teleinstallatør, kabel-TV-installatør og radioinstallatør

Virksomhet som har autorisasjon som teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) eller radioinstallatør (RIA), kan opprettholde autorisasjonen forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres, jf. autorisasjonsforskriften § 3.

Fagområdet for TIA omfatter ekomnett med unntak av fagområdene for KIA og RIA.

Fagområdet for KIA er kabel-TV-nett bygget med koaksialkabelteknikk eller annen teknologi beregnet for overføring av punkt-til-multipunkt-signaler (kringkasting).

Fagområdet for RIA er ekomnett bygget for å overføre informasjon ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom (radiobølger).

Skjema

Roller i Altinn (e-skjema)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Rollen som benyttes er "Utfyller/innsender".

Les mer om roller og rettigheter: