Endring av plassering av utleveringspostkasse, reguleres av postloven § 19, hvor det står at Posten kan «anmode eier av utleveringspostkasse om å flytte utleveringspostkassen til egnet sted».

Postkasser og postkassestativer er privat eiendom som eiere bekoster, og postkasseeiere kan derfor ikke direkte pålegges å flytte postkasser. Imidlertid dersom utleveringspostkasse ikke settes opp på angitt sted i samsvar med postforskriften § 11, vil postsendingene utleveres på nærmeste faste ekspedisjonssted. I slike tilfeller ansees fortsatt leveringsplikten som oppfylt gjennom levering til Post i Butikk eller postkontor.

Postens klageordning

Posten plikter å ha en egen klageordning for brukere etter postloven § 39. Posten skal behandle klager på tjenester som er regulert i postregelverket, inkludert klager om endret postkasseplassering.

For å klage på endring av postkasseplassering må du ta direkte kontakt med Postens kundeservice.

Forbrukertilsynet og Nkom behandler ikke saker som gjelder klager på endring av plassering av postkasse. Dette er avtaler som gjelder mellom eier av postkasse og leveringspliktig tilbyder, Posten Norge AS. Dersom saken ikke løses gjennom avtale mellom partene, må saken eventuelt bringes inn for de alminnelige domstolene.

Nkom oppfordrer generelt til dialog mellom Posten og eiere av utleveringspostkasser i slike saker for å finne gode løsninger.

Postloven inneholder også bestemmelser om videre klagemuligheter i § 40 og § 41 første ledd nr. 1, men disse bestemmelsene er ikke trådt i kraft.

Postloven og postforskriften

Mer informasjon om retningslinjer for plassering og merking av utleveringspostkasser finnes i postloven § 19 og postforskriften §§ 11-14.

Postloven inneholder også bestemmelser om videre klagemuligheter i § 40 og § 41 første ledd nr. 1, men disse bestemmelsene er ikke trådt i kraft.