Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Klage Forbrukerklager
Sist oppdatert

Forbrukerklager

Postloven som trådte i kraft 1. januar 2016 har bestemmelser om brukerklagenemnd for posttjenester og om klage til myndigheten.

Bestemmelsen om brukerklagenemd er enda ikke trådt i kraft. I påvente av ikrafttredelse av denne bestemmelsen kan forbrukere og små bedrifter henvende seg til Forbrukerrådet

I følge postloven § 39 skal tilbyder av posttjeneste ha en klageordning for egne brukere. Du skal derfor først henvende deg til tilbyderen for å klage. Om klagen din ikke fører fram kan du klage til Forbrukerrådet. For mer informasjon om dette viser Nkom til Forbrukerrådets egne nettsider http://www.forbrukerradet.no/klageguide/.