Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Klage Forbrukerklager
Sist oppdatert

Forbrukerklager

Nkom fører et overordnet tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av postloven er oppfylt, jf. postloven § 42. Nkom er ikke klageorgan i tvister mellom posttilbydere og brukere av posttjenester og har ikke rettslig grunnlag for å avgjøre konkrete tvister.

Postloven har bestemmelser om brukerklagenemnd for posttjenester og om klage til myndigheten, da postloven § 40 og § 41 første ledd nr. 1. Bestemmelsene er imidlertid ikke trådt i kraft. I påvente av ikrafttredelse av bestemmelsene, kan forbrukere og små bedrifter henvende seg til Forbrukerrådet.

I følge postloven § 39 skal tilbyder av posttjeneste ha en klageordning for egne brukere. Du skal derfor først henvende deg til tilbyderen for å klage. Om klagen din ikke fører fram kan du klage til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet behandler saker som gjelder postombæringen. Forbrukerrådet behandler ikke saker som gjelder klager på endring av plassering av postkasse. Nkom oppfordrer generelt til dialog mellom posttilbydere og eiere av utleveringspostkasser i slike saker for å finne gode løsninger. Saker som faller utenfor Forbrukerrådets myndighetsområde må eventuelt bringes inn for de alminnelige domstolene.

For mer informasjon om dette viser Nkom til Forbrukerrådets egne nettsider http://www.forbrukerradet.no/klageguide/.