Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Arbeidsgruppe nummer Om Arbeidsgruppe Nummer
Sist oppdatert

Arbeidsgruppe Nummer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) nasjonale arbeidsgruppe for nummerspørsmål ble etablert i juni 1997, som et frivillig, åpent forum for aktører og myndigheter. Formålet med arbeidsgruppen er å diskutere nummerspørsmål av interesse for aktører og myndigheter, særlig vedrørende nummerportabilitet og valg av tilbyder. Andre viktige spørsmål knyttet til nummerbruk og nummerforvaltning diskuteres også i gruppen.

En viktig del av arbeidet i Arbeidsgruppe Nummer er å utveksle erfaringer og synspunkter, samt å søke å etablere et mest mulig felles syn på de problemstillinger som diskuteres i gruppen. Nkom vil søke å vektlegge de anbefalinger arbeidsgruppen kommer med i sitt videre regulerings- og tilsynsarbeid på de aktuelle områdene.

Aktuelle problemstillinger som diskuteres i gruppen er blant annet:

  • tilbyderportabilitet for mobilnummer, stedsuavhengige og geografiske nummer - tekniske og administrative løsninger
  • internasjonalt nummerarbeid
  • administrative og tekniske spørsmål knyttet til nummerbruk og nummerforvaltning

Nummergruppen identifiserer, beskriver og begrenser problemstillinger av betydning innenfor relevante områder. Gruppen utarbeider også underlagsmateriale, mulige løsninger og kommer med anbefalinger.

Ved behov nedsettes undergrupper som arbeider med spesielle problemstillinger. Som eksempler på slike problemstillinger kan nevnes effektivisering av nummerbruk og administrative rutiner for effektiv håndtering av nummerportabilitet.

Nkom oppfordrer alle aktører og myndigheter med interesse for nummerspørsmål til å delta i arbeidet. Dersom du har spørsmål angående arbeidsgruppen, eller ønsker å stå oppført på gruppens e-postliste, ta gjerne kontakt med oss på firmapost@nkom.no eller per telefon.