Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Andre nummerplaner Nettkoder for mobile nett og tjenester (E.212 og E.214)
Sist oppdatert

Tildeling av nettkoder for mobile nett og tjenester (E.212 og E.214)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler mobile nettkoder (Mobile Network Code, MNC) for identifikasjon av mobile terminaler og mobile brukere, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.212 og i samsvar med ETS 300 523, jf. forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 31. Videre tildeler Nkom nettkoder (Network Code, NC), i henhold til ITU-T rekommandasjon E.214.

Nettkoder for mobile nett og tjenester tildeles av Nkom etter søknad. Følgende opplysninger må oppgis ved søknad om E.212 MNC og/eller E.214 NC, jf. nummerforskriften § 6:

  • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer,
  • navn på kontaktperson,
  • beskrivelse av nett/tjeneste koden(e) skal brukes til,
  • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste.

Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no.

Nkom krever inn gebyr i forbindelse med tildeling og disponering av nettkoder for mobile nett og tjenester. I henhold til forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet § 6, er det årlige gebyret kr 3 000 både for disponering av E.212 MNC og for disponering av E.214 NC.