Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2016 Marked 4
Sist oppdatert

Marked 4 - Grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste aksessnett

Grossistmarkedet omfatter ulike grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker som innsatsfaktor for å tilby høykvalitets aksessløsninger til bedrifter som etterspør slike løsninger. Disse grossistproduktene omfatter leide linjer med både tradisjonelle og alternative grensesnitt, uavhengig av underliggende infrastruktur, samt andre grossistprodukter som oppfyller visse krav til kvalitet og funksjonalitet, f.eks. VPN-produkter. Marked 4 tar delvis utgangspunkt i marked 6 i ESAs anbefaling fra 2008, men er mer omfattende enn det tidligere marked 6.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sendte 1. november 2018 utkast til Marked 4-vedtak til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for vurdering.

ESAs frist for å komme med kommentarer er 1. desember 2018.

EØS-notifikasjon av utkast til Marked 4-vedtak

English version of draft Market 4-decision

Varsel om vedtak