Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2016 Marked 4
Sist oppdatert

Marked 4 - Grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste aksessnett

Grossistmarkedet omfatter ulike grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker som innsatsfaktor for å tilby høykvalitets aksessløsninger til bedrifter som etterspør slike løsninger. Disse grossistproduktene omfatter leide linjer med både tradisjonelle og alternative grensesnitt, uavhengig av underliggende infrastruktur, samt andre grossistprodukter som oppfyller visse krav til kvalitet og funksjonalitet, f.eks. VPN-produkter. Marked 4 tar delvis utgangspunkt i marked 6 i ESAs anbefaling fra 2008, men er mer omfattende enn det tidligere marked 6.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak i grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste aksessnett (Marked 4) 20. desember 2018. Samtidig har Nkom vedtatt opphevelse av forpliktelser i grossistmarkedet opp til og med 8 Mbit/s (tidligere marked 6).

Vedtak for Marked 4 trer i kraft umiddelbart. Opphevelse av plikter i tidligere marked 6 fastsettes til seks måneder fra vedtaksdato.

Fristen for å klage er satt til fem uker fra vedtakstidspunktet.

Vedtak i Marked 4 og opphevelse av forpliktelser i tidligere marked 6

EØS-notifikasjon av utkast til Marked 4-vedtak

English version of draft Market 4-decision

Varsel om vedtak