Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2004 Marked 15 Varsel om vedtak med vedlegg (2019)
Sist oppdatert

Marked 15 - Varsel om vedtak

Nkom varslet vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett (marked 15) 31. mai 2019. Frist for oversendelse av høringssvar var 28. juni 2019. Nkom ber om at eventuelle kommentarer til høringssvarene oversendes innen 12. august 2019.

Varselet har to vedlegg, Analysen av markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (vedlegg 1) og Prinsipper for marginskvistester (vedlegg 2). Marginskvismodellen (excel) og operasjonelle prinsipper for denne vil bli varslet separat med en egen høringsrunde over sommeren.

Nkom ber om at kommentarer til høringssvarene sendes til firmapost@nkom.no, med kopi til mma@nkom.no og ivo@nkom.no innen 12. august 2019. Alle høringssvar og kommentarer til disse vil bli lagt ut på Nkoms SMP-sider. Informasjon som skal unntas offentlighet må merkes.

Saksdokumenter