Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Registreringsplikt
Sist oppdatert

Registreringsplikt for tilbydere av ekomnett og -tjenester

Tilbydere av visse typer ekomnett og -tjenester har plikt til å registrere sin virksomhet hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Markedet for elektronisk kommunikasjon er åpent for alle som ønsker å etablere seg, og det er ikke nødvendig med tillatelse fra myndighetene. Noen typer ekomtilbydere har imidlertid en plikt til å registrere virksomheten sin hos Nkom. For slike tilbydere er registrering nødvendig for å drive lovlig virksomhet. Registrering skal skje før eller samtidig med at virksomhet igangsettes.

I henhold til ekomforskriften § 1-2 har følgende typer ekomtilbydere plikt til å registrere seg:

  • Tilbydere som anlegger, drifter og gir tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste
  • Tilbydere av offentlig telefontjeneste
  • Tilbydere av overføringskapasitet (leide samband)

Tilbydere som ikke faller inn under disse kategoriene, er ikke registreringspliktige.

Registrering til Nkom skjer ved å fylle ut et fastsatt registreringsskjema.  Registreringsplikten omfatter også registrering av grensesnitt på eget skjema. Registreringsskjemaene kan sendes til Nkom på firmapost@nkom.no.

Nkom offentliggjør en liste over registrerte tilbydere.

Skjema