Hvordan registrerer man seg?

Ved registrering skal det brukes et eget registreringsskjema i Altinn. Lenke til skjema finnes nederst på siden.

Hva skal man registrere seg som?

  • Virksomhet som produserer/importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registreres som leverandør
  • Virksomhet som omsetter radioutstyr som krever frekvenstillatelse, skal registreres som radioforhandler

Virksomhet som er registrert leverandør behøver ikke å registrere seg som radioforhandler i tillegg. 

Hva koster det å være registrert?

Registrert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som beskrevet i §19 i Sektoravgift og gebyr 2021.

Avgiften skal betales hvert år for hele kalenderåret når registreringen er gyldig 1. januar. For nye registreringer skal det betales full avgift for registreringer gjort mellom 1. januar og 1. juli og halv avgift for registreringer gjort etter 1. Juli.

Regelverk

Kravene til registrering følger av registreringsforskriften: Forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr.

Registrerte leverandører og forhandlere