Flere frekvensbånd vurderes for tildeling

EU har identifisert 700 MHz, 3,6 GHz og 26 GHz som viktige frekvensbånd for tidlig introduksjon av 5G, såkalte pionerbånd for 5G. Regjeringen har som mål å være i front med satsingen på 5G, og et virkemiddel for å oppnå dette er å gjøre flere frekvensressurser tilgjengelige.

Nkom tildelte 700 MHz-båndet i 2019 og 3400-3800 MHz-båndet i 2021, og er nå i gang med å vurdere tildeling av flere frekvensbånd som vil være viktig for mobilkommunikasjon og 5G.

Frekvensbåndene som skal vurderes for tildeling de nærmeste årene er:

  • 700 MHz SDL (738-758 MHz)
  • 1500 MHz SDL (1427-1517 MHz)
  • 2,3 GHz-båndet (2300-2400 MHz)
  • 26 GHz-båndet (24,25-27,5 GHz)
  • 42 GHz-båndet (40,5-43,5 GHz)

Om frekvensbåndene som vurderes for tildeling

Nkom vurderer på nytt tildeling av 700 MHz SDL- og 1500 MHz SDL-båndene. Dette er tidligere kringkastingsbånd som i senere tid er harmonisert for mobilkommunikasjon, og som blant annet kan bidra til ekstra nedlinkskapasitet i offentlige mobilnett.

SDL står for Supplemental Downlink, og er frekvensbånd som benyttes for sendinger fra basestasjon og i kombinasjon med andre frekvensbånd for økt nedlinkskapasitet.

2,3 GHz-båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og benyttes til dette i store deler av verden. Utstyrstilgjengeligheten i båndet er derfor god. I Norge benyttes frekvensbåndet i hovedsak i dag til medieproduksjon, PMSE (Programme Making and Special Events), og tillatelsene som er tildelt per i dag utløper i 2022.

26 GHz-båndet er et kapasitetsbånd med stor tilgjengelig båndbredde. Båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og identifisert som ett av pionerbåndene for 5G. 26 GHz-båndet benyttes i dag til blant annet radiolinjer.

Kapasitetsbåndet 42 GHz er også blant frekvensbåndene som vurderes for tildeling de neste årene. Dette frekvensbåndet vurderes i dag for internasjonal harmonisering til mobilkommunikasjon og 5G, og har et stort potensiale som fremtidig 5G-bånd.

Frekvensbåndene som her er nevnt er godt egnet for bruk i offentlige mobilnett, men Nkom vurderer disse frekvensressursene også for andre typer bruk og tjenester i samfunnet.

Kartlegging av behov og etterspørsel

I dette innledende arbeidet vil Nkom kartlegge etterspørselen og behovet for spektrum i de aktuelle frekvensbåndene. Vi vil også vurdere hva som er den mest samfunnsnyttige bruken av frekvensbåndene, og synergieffekter ved å tildele flere frekvensbånd samlet.

Vi ser nærmere på ulike løsninger for å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensene, slik at flest mulig kan få tilgang til spektrum for å dekke sine kommunikasjonsbehov. Nkom tar sikte på å være ferdig med de innledende vurderingene før sommeren.  

Ta kontakt for møte

Nkom ønsker å møte interessenter for å diskutere behov og bruk, og vi inviterer til møter og dialog. Ta kontakt på e-post firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no for å avtale møtetid.

Oppdatert informasjon om prosessen

Nkom tilrettelegger for en mest mulig åpen og transparent prosess, og vil oppdatere nettsiden med aktuell informasjon om det pågående arbeidet.

Frekvenskompasset, som gir en oversikt over Nkoms planer for frekvensbånd for mobilkommunikasjon, vil oppdateres med mer detaljert informasjon om dagens bruk, og mer konkrete tildelingsplaner for nye frekvensbånd, når dette er klart.