Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Ekomnettgruppa i Nkom
- Nkom ser en gledelig økning i antall autoriserte virksomheter for elektroniske kommunikasjonsnett. Flere ser verdien av kvalitetsstempelet som en autorisasjon gir, og som dessuten er lovpålagt, sier seksjonssjef Camilla Broch Pedersen.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har regulert sektoravgifter og gebyr med virkning fra 1. januar 2020. Dette med hjemmel i § 5 i forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom. Oppdaterte beløp er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside.
Logo - bygg
Telenor planlegger å skifte ut kobbernettet med ny teknologi innen utgangen av 2022. Utskiftingen aktualiserer konkurranseproblemene som ligger til grunn for forpliktelsene Telenor er pålagt i bredbåndsmarkedene. Nkom presiserer og varsler nå enkelte endringer av disse forpliktelsene overfor Telenor.