Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
For å videreutvikle det digitaliserte og moderne samfunnet, er tillit til nett og tjenester helt avgjørende. Stadig sikrere systemer, bedre rutiner og mer kompetanse må til for å lykkes. Dette skriver Nkom i sin årlige risikovurdering for bransjen for elektronisk kommunikasjon.
Kurve
Ice, Telia og Telenor har vunnet frekvensressurser i auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene. Dette er et viktig skritt på veien mot neste generasjon mobilteknologi (5G) i Norge. Auksjonen Nkom arrangerte ble avsluttet 5. juni 2019.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor fortsatt vil bli pålagt å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Reguleringen, som forventes å gjelde fra høsten 2019, legger til rette for å bygge konkurrerende mobilnett og samtidig skape konkurranse på den etablerte infrastrukturen. Nkom foreslår ikke å regulere Telia.
Logo - bygg
I dag 3. juni har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starta auksjonen kor budgjevarane kan sikre seg viktige 5G-frekvensressursar for dei neste 20 åra.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til ledersamling i Lillesand 12. juni. Årets Nkom Agenda ser særlig på mobilmarkedene på vegen mot 5G. Både digitaliseringsminister Nikolai Astrup, president i ESA Bente Angell-Hansen, og toppsjefene i Ice, Telia og Telenor tar ordet.
Nettverkskabel
Mer enn 720 000 husstander hadde bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer ved utgangen av 2018. Det er en økning på 224 000 fra 2017. Dette kommer frem i årsstatistikken som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentliggjorde i dag, 13. mai.
statistikk
Målt i omsetning er det norske ekommarkedet fortsatt dominert av Telenor og Telia, men flere av de mindre aktørene øker sin markedsandel.