Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
PT_0304
Nkom har ansvaret for planlegging og tildeling av norske telefonnummer I 2019 har vi foretatt flere viktige endringer på nummersiden. Det gjelder regulering av priser til spesialnummer, endring av geografisk nummer til fastnettnummer, og lik skrivemåte for mobilnummer og fastnettnummer.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte 30. oktober 2019 en utlysning av spektrumstillatelse for DAB lokalradio i lokalregion 2, i samarbeid med Medietilsynet. Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen var 22. november 2019. Det er overskuddsetterspørsel etter ressursene, og frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i lokalregion 2 vil bli tildelt ved auksjon.
Posisjonskonferansen_web_banner_2020
Norsk Romsenter, Kartverket og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til Posisjonskonferansen 2020, torsdag 19. mars. Tema for konferansen er sårbarheter knyttet til satellittbasert navigasjon (GNSS) og hvordan Norge håndterer disse.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte i sommer varsel om vedtak i mobilmarkedet. Justert varsel om vedtak blir oversendt ESA for kommentarer rett over nyttår, men Nkom informerer markedet allerede nå om endringene i utkastet. Telenor vil fortsatt bli pålagt å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett, men det er gjort flere endringer i de konkrete forpliktelsene som Telenor vil bli pålagt.
Skalert versjon av Norges Lover
Regjeringen la i dag frem en lovproposisjon for Stortinget som vil tilrettelegge for rimeligere og raskere utbygging av høyhastighetsbredbånd. Loven gjennomfører EUs bredbåndsutbyggingsdirektiv.
Nkom-bygget 2015
Telenor skifter ut kobbernettet og erstatter det med både fiber- og mobilteknologi. Nkom varsler nå at Telenor må gi sine grossistkunder tilgang også til den trådløse teknologien.
Nkom-visittkort
Regelverket for tildeling av frekvenser til radiolinje er nå fastsatt. Tildelingsreglene er utredet av Nkom og tiltrådt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nkom forbereder nå auksjonen som starter 6. mai 2020. Frist for å registrere seg som budgiver er 12. mars 2020.