Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
ITU
Sterke politiske strømninger preget ITUs konferanse om ny internasjonal teleregulering, som i noen grad dreide seg om hvorvidt Internettrelaterte bestemmelser skulle inn i traktaten.
WRC 2015 logo
I samband med arbeidet fram mot World Radiocommunication Conference 2015 ynskjer PT innspel frå bransjen.
LCD-tv
Skal du snart kjøpe ny TV, pass på å kjøpe en TV som er forberedt for det nye mobilnettet som skal tas i bruk i Norge.
Torstein Olsen
Direktøren i Post- og teletilsynet (PT), Torstein Olsen, er valt til nytt styremedlem i Independent Regulators Group (IRG), som er ein felles organisasjon for telekomregulatørane i Europa. Vervet inneber også at Torstein Olsen deltek i styret for BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Med dette vervet vil tilsynet følgje arbeidet i det europeiske regulatørarbeidet til dømes innan mobiltelefoni, breiband osb., særleg tett.
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) er gjort kjent med at Konkurransetilsynet (KT) har gjennomført bevissikring hos Telenor tirsdag 4. desember 2012. Konkurransetilsynet opplyser i sin pressemelding at bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven, og at saken gjelder Telenors virksomhet i mobilmarkedet i Norge.
Iphone i hånden.
Post- og teletilsynet deltar i den store øvelsen Orkan 12, som foregår 26. til 28. november. Øvelsen skal teste beredskapen når både strøm og ekomtjenester faller ut, og scenariet er en orkan over Sør-Norge.
Kost-nyttevurdering av tiltak for styrking av norsk sambands- og IP-infrastruktur
Post- og teletilsynet (PT) har fått utført en kost- og nyttevurdering av mulige forbedringstiltak i sambandsinfrastrukturen for elektronisk kommunikasjon. Rapporten inkluderer også vurdering av tiltak i den overliggende IP-infrastrukturen. Analysen tar for seg nasjonal og regional sambandsinfrastruktur, og inkluderer samband til basestasjoner og lokale nettverksnoder, men ikke abonnentlinjene inn til private hus.