Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Nkom inviterer til Frekvensforum i Lillesand 11. september. Tema i år blir frekvensbehov for 5G, komande frekvenstildelingar og stråling frå radiosendarar. Påmeldinga er open.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til presentasjonar og diskusjonar om korleis frekvensar kan gje alle breiband, kommunikasjon frå satellittar og korleis kunstig intelligens kan vere med på å endre kvardagen vår. Meld deg på i dag!
Nkom-visittkort
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 20. september. Hovudtema var frekvensar til neste generasjon mobile nettverk (5G), naud- og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett og tingas internett (IoT). No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til presentasjonar og diskusjonar om frekvensar til neste generasjon mobile nettverk (5G), naud- og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett og tingas internett (IoT). Meld deg på i dag!
Kurve
Nkom inviterer og åpner for registrering til Frekvensforum i Lillesand 20. september. Tema blir mellom anna frekvensar til 5G, innovasjon i netta og kva ein kan nytte FM-frekvensane til i framtida. Dagen etter Frekvensforum vil vi arrangere NORWRC.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) inviterer til Frekvensforum 7. september, og påmeldinga er open. Det blir presentasjonar og diskusjonar om neste generasjon mobile nettverk (5G), korleis ein kan gje naud- og beredskapsbrukarane mobilt breiband, og vi får vite kva for ein mobiltelefon som gir best dekning.
Kurve
Nkom inviterer til Frekvensforum i Lillesand 7. september. Tema blir mellom anna neste generasjon mobile nettverk og deira behov for frekvensressursar, korleis ein kan dekke naud- og beredskapsbrukaranes behov for mobilt breiband og vi får svaret på kva for ein mobiltelefon som gir best dekning.
Kurve
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 9. september. Hovudtema var frekvensar til tingas Internett, trådlaust breiband til alle, frekvensauksjonar og korleis mediekvardagen kan sjå ut i 2021. No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) inviterer til presentasjonar og diskusjonar kring tema som tingas Internett, trådlaust breiband til alle, frekvensauksjonar og korleis mediekvardagen kan sjå ut i 2021. Meld deg på i dag!
Frekvenser antenne
Nkom inviterer til Frekvensforum i Lillesand 9. september. Tema blir mellom anna frekvensar til tingas Internett, trådlaust breiband til alle, frekvensauksjonar og korleis mediekvardagen kan sjå ut i 2021.