Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av samvariasjon og overlapp mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nå inviteres interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) åpner for at 8-sifrede mobilnummer kan tildeles og brukes for såkalte mVoIP-tjenester. Blant betingelsene er at disse må være fullverdige mobiltelefontjenester.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Teleselskapene har igjen oppdatert bransjenormen om rutiner for nummerportabilitet. Endringene innebærer at porteringstiden forkortes med virkning fra 15. oktober 2013. Dette er en ytterligere forkorting i forhold til endringene som ble gjort tidligere i år. Endringene legger til rette for at kunder som ønsker å bytte teletilbyder, og samtidig beholde sitt telefonnummer, kan gjøre dette raskere enn i dag.