Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) har tidligere laget veiledninger for eiere av ekomnett og virksomheter som installerer og vedlikeholder ekomnett. Den siste veiledningen ble laget i 2007. Heretter vil PT utarbeide informasjonsblad som kan finnes på vår hjemmeside under «Teknisk» og «Ekomnett». Informasjonsbladene omhandler emner fra relevant regelverk og standarder.
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny autorisasjonsforskrift, FOR 2011-12-07 nr 1206: Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). Forskriften ble sendt til høring høsten 2011, og trådte i kraft 1. januar 2012.