Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) markerer Nasjonal sikkerhetsdag torsdag 8. oktober. En undersøkelse blant sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at mange bedrifter er skeptiske til lagring av data i utlandet.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet en veileder som skal hjelpe norske kommuner å lage risiko- og sårbarhetsanalyser. Hensikten er å redusere sannsynligheten for at kommuner mister all ekom i unntakssituasjoner.
sikkehet_stort
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Post- og teletilsynet (PT) markerer Nasjonal sikkerhetsdag tirsdag 7. oktober. Mørketallsundersøkelsen og en egen undersøkelse om sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at mange bedrifter ikke anser seg utsatt for dataangrep.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) har vurdert klagene fra Telenor, TeliaSonera, ICE og Mobile Norway på vedtaket om krav til reservestrøm i mobilnettene. Tilsynet opprettholder kravene, som skal sikre bedre robusthet over hele landet.