Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av samvariasjon og overlapp mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nå inviteres interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har over tid merket seg de høye prisene for å ringe til spesialnummer fra fast- og mobiltelefon. Nkom har undersøkt prisene for et utvalg vanlige abonnement, og publiserer nå en oversikt over priser for anrop til femsifrete nummer.
Nkom-bygget 2016
Gjennom media har det den siste tiden fremkommet flere eksempler på at svindlere kontakter norske forbrukere via telefon og utgir seg for å være fra «Microsoft». Ved å manipulere eget nummer fremstår anropet som å komme fra Norge, og dermed øker risikoen for å lykkes i svindelforsøkene, men anropene stammer reelt sett fra utlandet. Nkom finner derfor grunnlag for å advare mot denne type virksomhet for om mulig å begrense skadevirkningene av svindelen.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) åpner for at 8-sifrede mobilnummer kan tildeles og brukes for såkalte mVoIP-tjenester. Blant betingelsene er at disse må være fullverdige mobiltelefontjenester.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) har registrert at noen aktører ønsker å bruke vanlige mobilnummer til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer. Henvendelsene gjelder IP-baserte taletjenester for mobiltelefon og rene SMS-tjenester, og PT inviterer til høring om saken.
Johannes Vallesverd - bredde
Seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Post- og teletilsynet leder i 2014 Working Group Numbering and Networks i European Communications Committee. Vallesverd har i flere år ledet den norske Arbeidsgruppe Nummer, som er en samarbeidsgruppe med deltakere fra ekombransjen og tilsynet.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Post- og teletilsynet og telefonibransjen vil gjøre det vanskeligere å manipulere visningen av hvem som ringer eller sender sms. Nå kommer en egen bransjenorm som gir retningslinjer for nummervisning.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Teleselskapene har igjen oppdatert bransjenormen om rutiner for nummerportabilitet. Endringene innebærer at porteringstiden forkortes med virkning fra 15. oktober 2013. Dette er en ytterligere forkorting i forhold til endringene som ble gjort tidligere i år. Endringene legger til rette for at kunder som ønsker å bytte teletilbyder, og samtidig beholde sitt telefonnummer, kan gjøre dette raskere enn i dag.
Mann i kantine
Teleselskapene har oppdatert bransjenormen om rutiner for nummerportabilitet. Endringene innebærer at porteringstiden forkortes fra 1. mars 2013. Dette legger til rette for at kunder som ønsker å bytte teletilbyder, kan gjøre dette langt raskere enn i dag.