Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Ny forskrift om sektoravgifter og gebyrer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) var på høring fra juli til september i 2016. Den nye forskriften vil tre i kraft etter at Stortinget har fastsatt endringer i ekomloven, jf. Prop. 157 LS (2015-2016). Det er ventet at dette skjer i løpet av februar 2017.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har i dag publisert endelege gebyr for innehavarar av frekvensløyve for 2015. Gebyra er utrekna etter forskrift om gebyr til Nkom.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak om overtredelsesgebyr mot TeliaSonera, Tele2 og Network Norway. Manglende varsling ved utfall er bakgrunnen.
Kurve på glassvegg
Post- og teletilsynet (PT) har i dag publisert endelege gebyr for innehavarar av frekvensløyve for 2014. Gebyra er utrekna etter forskrift om gebyr til PT. Den 16.12.2013 kunngjorde PT førebels utrekna frekvensgebyr for 2014. Det er foretatt ei justering av gebyra for gebyrsubjekter i § 10 og § 12.