Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
statistikk
Antall fiberabonnement fortsetter å øke i raskt tempo og vil nå millionen i 2018. Omsetningen i totalmarkedet øker, og mobil fortsetter å dominere inntektsbildet. Dette viser Nkoms markedstall for første halvår 2018.
statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) vil torsdag 25. oktober publisere statistikk om den norske marknaden for elektronisk kommunikasjon første halvår 2018. Nye tal og omtale av utviklinga for elektroniske kommunikasjonstenester kjem på Nkoms statistikkportal: www.ekomstatistikken.no.
berec
Datadrevne forretningsmodeller forventes å få en stadig økende betydning fremover. Berec (Body of European Regulators) arbeider spesielt med å kartlegge hvordan data-økonomien vil påvirke ekomsektoren. Nkom oppfordrer aktørene og andre interessenter til å besvare høringen, med frist 21. november 2018.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil i 2019 styrke både tilrettelegging for fiberutbygging og arbeidet med sikkerhet i bransjen for elektronisk kommunikasjon. Bredbåndsdirektivet skal implementeres, og dette krever mer kompetanse.
Kurve
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 19. september. Hovudtema var korleis sikre godt breiband til heile befolkninga og på kva måte kan trådlaus teknologi bidra til dette, og vil satellitt vere eit alternativ? No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) konkluderte før sommeren med at Telenor hadde brutt forbudet mot bruk av porteringsinformasjon i egen markedsføring, også kjent som «winback-forbudet». Telenor endret sin ulovlige praksis innen fristen. Nkom varslet også overtredelsesgebyr mot selskapet, og har nå konkludert med å ilegge Telenor 7 millioner kroner i overtredelsesgebyr.
Nettverkskabel
59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd. Det utgjør 180 000 flere husstander på ett år. Når vi legger sammen alle teknologiene, er det bredbåndsdekning til de aller fleste av landets husstander. Dette viser Nkoms store dekningsundersøkelse 2018.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsetter tildelingsprosessen og auksjonstidspunktet for tildeling av frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Årsaken er at Samferdselsdepartementet (SD) behandler anmodninger om justering av frekvenstaket. Aktører som innehar tillatelser i auksjonsbåndene som utløper 31. desember 2018, gis anledning til å søke om midlertidig forlengelse av tillatelsene.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har besluttet å lyse ut kortvarige tillatelser for deler av frekvensbåndet 2300-2400 MHz som blir ledige fra 1. januar 2020. Tillatelsene vil ha varighet i kun tre år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022. Nkom planlegger å tildele hele frekvensbåndet på et senere tidspunkt slik at frekvensene kan brukes til mobilt bredbånd fra 2023.