Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Statistikk
Den samlede omsetningen for elektroniske kommunikasjonstjenester økte med 363 millioner kroner i 1. halvår 2015 sammenlignet med samme tidsrom året før. Det er mobiltjenester og fast bredbånd som trekker omsetningen oppover, mens nedgangen for fasttelefoni ikke er like stor som tidligere.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om spektrumstillatelse i frekvensbåndet 3600-3800 MHz (3,7 GHz-båndet) til bruk på norsk landterritorium. For å gi alle interesserte mulighet til å søke om ledige frekvenser, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes til Nkom innen fredag 6. november 2015 klokken 12.
Bildet av Tryvannstårnet.
Overordnede rammer for 900 MHz-auksjonen er nå fastsatt. Opprinnelige forslag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å benytte et auksjonsformat av typen åpen flerrundeauksjon, et frekvenstak på 2 x 20 MHz og en minstepris på 140 millioner kroner per blokk opprettholdes.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) markerer Nasjonal sikkerhetsdag torsdag 8. oktober. En undersøkelse blant sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at mange bedrifter er skeptiske til lagring av data i utlandet.
Statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem ekomstatistikken for første halvår 2015, og inviterer deretter til presentasjon av rapporten Bredbånd i Norge 2015. Begge presentasjonene er åpne både for media og for bransjeaktører, og foregår på Hotel Continental i Oslo.