Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Torstein Olsen og Bo Andersen
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) og Norsk Romsenter (NRS) har fleire grenseflater mot kvarandre og samarbeidsavtalen skal sikre at ein er samordna i saker som vedkjem begge organ. Avtalen vart signert 22. januar 2016.
Nkom-bygget 2015 - 2
Påmeldingen til Nkom Agenda har åpnet. Arrangementet skjer onsdag 8. juni i Lillesand, og samler toppledelsen i ekom-Norge til diskusjon og drøfting. Statssekretær Reynir Jóhannesson, CEO i Telenor Sigve Brekke og CEO i TeliaSonera Norge Abraham Foss, er blant innlederne.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opphever deler av reguleringen av fasttelefoni fra 1. januar 2017. Telenor vil etter dette tidspunktet ikke lenger være pålagt å tilby grossistprodukter for fast forvalg/prefiks og videresalg av fasttelefonabonnement.
Nkom-bygget 2016
Gjennom media har det den siste tiden fremkommet flere eksempler på at svindlere kontakter norske forbrukere via telefon og utgir seg for å være fra «Microsoft». Ved å manipulere eget nummer fremstår anropet som å komme fra Norge, og dermed øker risikoen for å lykkes i svindelforsøkene, men anropene stammer reelt sett fra utlandet. Nkom finner derfor grunnlag for å advare mot denne type virksomhet for om mulig å begrense skadevirkningene av svindelen.
Bildet av Tryvannstårnet.
Telenor Norge AS og TeliaSonera Norge AS vant henholdsvis 2 x 10 MHz og 2 x 5 MHz i den første delen av tildelingsprosessen i 1800 MHz-auksjonen. Vinnerne i auksjonen fikk anledning til å forhandle seg i mellom om innplassering av frekvensressursene frem til 20. januar 2016, men har ikke blitt enige om en konkret innplassering.
Bilde av en enkel DAB-radio.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om å drive lokalradio i konsesjonsområdet som omfatter kommunene Oppegård og Ski for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernett 02-05.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 02-05 står i dag uten et allmennradiotilbud.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og søstermyndighetene i de fire andre nordiske landene har utarbeidet felles anbefalinger om tiltak mot sårbarheter i elektroniske kommunikasjonsnett. Hensikten er å tette sikkerhetshull som har vært fremme i diskusjonen om sikkerhet i mobilnettene.
Nettverkskabel
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) etablerer et nytt forum for tilbydere av faste bredbåndstjenester. Navnet blir Bredbåndsforum. Etableringen vil finne sted onsdag 20. januar 2016, i Oslo. Statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet og direktør Torstein Olsen i Nkom vil være til stede.