Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor må redusere prisene til leietakere i mobilnettet. Konklusjonen kommer etter høstens test av selskapets prisbetingelser til konkurrentene. Nkom varsler også at Telenor ilegges et overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner for å ha unnlatt å levere korrekt informasjon til myndigheten innenfor de oppsatte tidsfristene.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) informerer om at frekvenstillatelsen for én landsdekkende frekvensressurs for kringkastingskanalene 11A og 12A vil bli ledig. Norkring AS har meddelt at de leverer tilbake tillatelsen med virkning fra og med 16. mai 2019.
Nettverkskabel
Nkom varsler at Altibox, Broadnet, eRate, ICE, NextGenTel, Orange, Puzzel, Telenor, Telia og Verizon utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 0,5 øre fra 1. juli 2019. Gjeldende pristak er 0,6 øre.
Nkom-bygget 2016
Kommisjonen startet i april 2018 et prosjekt for å utarbeider en felles europeisk kostnadsmodel for mobiltjenester innenfor EØS. Resultatene fra modellen vil bli benyttet for å fastsette grossistpriser for internasjonal gjesting og et felles europeisk pristak for mobilterminering.
WIFI4EU
Søknadsstart for kommuner som ønsker å søke støtte til utbygging av gratis offentlige WiFi-soner er 7. november klokken 13:00. EU-støtten deles ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet.
Nettverkskabel
Nkom har sendt utkast til vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene til EFTAs overvåkingsorgan, ESA for vurdering. Telenor vil fortsatt være regulert i grossistmarkedene for tilgang til faste aksessnett. I kapasitetsmarkedet har Nkom ikke funnet grunnlag for særskilt regulering, og den gjeldende reguleringen blir opphevet.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert Chili Mobils abonnement «Fri data» og konkluderer med at deler av abonnementsvilkårene bryter med regelverket om nettnøytralitet. Nkom varsler derfor at Chili Mobil vil bli pålagt å endre enkelte vilkår.