Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer Aktørforum esignatur i Oslo 23.november 2016. Hovedtema er Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS).
Kurve
Radio Spectrum Policy Group (RSPG) som er et rådgivende organ til EU-kommisjonen i spørsmål om spektrum, foreslår tre frekvensbånd som pionerbånd for introduksjon av neste generasjons mobile tjenester (5G). RSPG ønsker med dette å legge forholdene til rette for en storskala introduksjon av 5G innen 2020, og dermed sike at tjenester basert på 5G skal skape vekst og komme alle Europas innbyggere til gode.
Nkom-visittkort 2
Fra 15. november til 15. desember samler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inn brukernes tilbakemeldinger på hvor enkelt eller vanskelig det er å få tilgang til informasjon om regelverk, auksjoner, analyser og annet Nkom publiserer. Spørreundersøkelsen gjelder hjemmesiden, og er beregnet på alle målgrupper.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
1. november 2016 lanserte mobilnetteierne i det norske markedet harmoniserte dekningskart. De nye kartene skal gjøre det enklere for brukerne å få oversikt over dekningen i de ulike mobilnettene og dermed få bedre grunnlag for å sammenlikne dekning.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til regjeringens beslutning om at 700 MHz-båndet skal benyttes til mobile bredbåndstjenester i fremtiden. Dette vil medføre endringer for bruken av trådløse mikrofoner. Nkom anbefaler derfor å kjøpe utstyr som støtter andre frekvensbånd.
Statistikk
Antall abonnement for bredbånd over fiber økte med mer enn 112 000 fra utgangen av første halvår 2015 til samme tidspunkt i 2016. Av dette er 104 000 i privatmarkedet. Dette er den største økningen i fiberabonnement som er registeret over en 12 måneders periode.
Ekomstatistikken
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler inn data fra tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres som statistikk etter at den er gjennomgått og kvalitetssikret. Informasjonen beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Hittil er statistikken blitt publisert i form av rapporter to ganger årlig. Nkom gjør nå dataene som samles inn i ekomstatistikken, søkbare for brukerne.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter opp igjen forberedelsene til auksjonen i 900 MHz-båndet. Auksjonen var planlagt å starte 1. juni 2016, men tidsplanen ble forskjøvet i påvente av at Nkom ville foreta ytterligere vurderinger av innspill om konkurransesituasjonen. Etter den nye tentative tidsplanen vil auksjonen bli avholdt første halvår 2017.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet minner om pressekonferansen med fremleggelse av ekomstatistikken for første halvår 2016 og aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk. Deltakere som ønsker å være med på aktørmøtet må melde seg på senest i dag.
Frode Sørensen
Europeisk nettnøytralitet står ved inngangen til en ny tidsepoke. Basert på forordningen fra 2015, og de tilhørende felleseuropeiske retningslinjene for nettnøytralitet fra 2016, er fundamentet for opprettholdelse av et åpent Internett i Europa etablert. Regulatorisk oppfølgning av nettnøytralitet på nasjonalt nivå, slik som forordningen beskriver, skal sørge for et nøytralt Internett for europeiske borgere og bedrifter.