Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Johannes Vallesverd - bredde
Seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Post- og teletilsynet leder i 2014 Working Group Numbering and Networks i European Communications Committee. Vallesverd har i flere år ledet den norske Arbeidsgruppe Nummer, som er en samarbeidsgruppe med deltakere fra ekombransjen og tilsynet.
Bilde av PTS-direktør Gøran Marby.
Direktør i den svenske regulatøren Post- och telestyrelsen, Gøran Marby, er valgt som ny leder i BEREC. Marby ble formelt valgt under plenarmøtet i Aten i 6. juni, og tiltrer vervet i januar 2014.
Nettadresse
Komande møte i CEPTs Electronic Communications Committee (ECC) finn stad i Toulouse 18.-21. juni. Utkast til agenda er no publisert og Post- og teletilsynet ber om innspel innan 13. juni.
Nettadresse
Forberedelsene til et nytt verdenstoppmøte om Internett (WSIS) i FN-regi er i gang. Første møte var i Paris i slutten av februar. Det er ti år siden «Tunis Agenda» i 2005, og neste WSIS er altså i 2015.
Torstein Olsen
Direktøren i Post- og teletilsynet (PT), Torstein Olsen, er valt til nytt styremedlem i Independent Regulators Group (IRG), som er ein felles organisasjon for telekomregulatørane i Europa. Vervet inneber også at Torstein Olsen deltek i styret for BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Med dette vervet vil tilsynet følgje arbeidet i det europeiske regulatørarbeidet til dømes innan mobiltelefoni, breiband osb., særleg tett.
Nettsurfing med iPad
Den internasjonale teleunionen (ITU) avholder i desember Verdenskonferansen for internasjonal telekommunikasjon (WCIT 2012), der Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet representerer Norge. Forut for konferansen er det kommet flere forslag til oppdatering av Den internasjonale telereguleringen(ITR), og noen av dem vekker oppsikt.