Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) markerer Nasjonal sikkerhetsdag torsdag 8. oktober. En undersøkelse blant sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at mange bedrifter er skeptiske til lagring av data i utlandet.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
30. oktober 2014 hadde Telenor et større utfall av mobiltjenester i sitt nett. Feilen rammet hele landet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener hendelsen hadde stort skadepotensiale, og varsler et gebyr til Telenor på ni millioner kroner.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har øket bemanningen i forbindelse med det varslete uværet Ole i Nord-Norge. Nkom har kontakt med de store eierne av elektronisk infrastruktur (mobilnett, bredbåndsnett osv.) og med andre myndigheter i tilfelle elektroniske kommunikasjonstjenester skulle blir rammet av problemer på grunn av uvær.
Skalert versjon av Norges Lover
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 4.desember i fjor ut et forslag om endring i politiloven og ekomloven på høring, der det foreslås å åpne for at politiet blant annet kan opprette mobilregulerte soner (støysending og identitetsfanging) i forebyggende øyemed.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet en veileder som skal hjelpe norske kommuner å lage risiko- og sårbarhetsanalyser. Hensikten er å redusere sannsynligheten for at kommuner mister all ekom i unntakssituasjoner.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) har vurdert klagene fra Telenor, TeliaSonera, ICE og Mobile Norway på vedtaket om krav til reservestrøm i mobilnettene. Tilsynet opprettholder kravene, som skal sikre bedre robusthet over hele landet.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
1. juli skal mobilselskapa vere klare for å prioritere taletrafikk frå ekstra viktige mobilnummer i netta. Ordninga med prioritet i mobilnett er berekna på personar i verksemder som har særskilt ansvar for sikkerhet og beredskap. Verksemdene kan no søkje Post- og teletilsynet (PT) om å bli godkjent for å bestille prioritet.