Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 4.desember i fjor ut et forslag om endring i politiloven og ekomloven på høring, der det foreslås å åpne for at politiet blant annet kan opprette mobilregulerte soner (støysending og identitetsfanging) i forebyggende øyemed.
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet (PT) skal analysere postmarkedet og kartlegge konkurransesituasjonen i markedet i forkant av ny postlov og påfølgende liberalisering av markedet.
Bildet av Tryvannstårnet.
Post- og teletilsynet (PT) inviterer aktører i ekommarkedet til å komme med innspill til tildelingsmetoder for frekvensbåndene 57-64 GHz, 64-66 GHz, 71-76/81-86 GHz og 92-95 GHz. Høringsfristen er 31. oktober 2014.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) har registrert at noen aktører ønsker å bruke vanlige mobilnummer til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer. Henvendelsene gjelder IP-baserte taletjenester for mobiltelefon og rene SMS-tjenester, og PT inviterer til høring om saken.
Nettadresse
PT har i dag publisert forslag til ny strategi for frekvensforvalting som skal gjelde for perioden 2015 - 2016. Frekvensstrategien byggjer på PTs overordna strategi, og mellom anna nasjonale breibandsmål og mest mogleg samfunnsnytte skal vere førande for frekvensforvaltinga. Høyringsfristen er 12. oktober.
Kurve
Frekvensene som skal tildeles i auksjonen er de tre blokkene som ikke ble tildelt i fjorårets auksjon. Post- og teletilsynet (PT) hører nå bransjen om rammene for tildelingen. Høringsfristen er fredag 2. mai 2014.
Kurve
Markedet for bruk av radiofrekvenser til elektronisk utstyr er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør det nødvendig med hyppige endringer og justeringer av regelverket knyttet til generelle frekvenstillatelser. Post- og teletilsynet har på denne bakgrunn publisert forslag til forskrift om endring av gjeldende fribruksforskrift. Høringsfristen er 7. april 2014.