Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
PT_Lillesand08
Kommunikasjon via mobiltelefonen dominerer både arbeids- og privatliv i stadig sterkere grad. Fra 2011 til 2013 ble både andelen som daglig bruker e-post og sosiale medier på mobilen, mer enn fordoblet. Også andre kommunikasjonstjenester over mobilen øker kraftig. Dette viser en stor undersøkelse fra Post- og teletilsynet.
Statistikk
Det norske ekommarkedet første halvår 2013 var preget av sterk vekst i mobile tjenester, og en tydelig bevegelse i kundemassen mot pakkeløsninger. Mobilselskapenes inntekter fra disse abonnementene økte, men totalt var det en nedgang i omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon.
Statistikk
Teletilsynene i de nordiske landene har sammen utarbeidet en rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2012 for blant annet fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd. Rapporten omfatter også markedsdata fra Estland og Litauen.
Ekomrapport 2013
Norske mobilselskaper har i 2012 forsterket tendensen med å ta inn mer av inntektene sine fra det kundene betaler for selve abonnementet. Slike inntekter utgjør nå 41 prosent av det kundene betaler for å bruke mobilen. I kringkastingsmarkedet er omsetningen nesten doblet på fem år. Dette viser Post- og teletilsynets rapport «Det norske ekommarkedet 2012».
PT_Lillesand21
Rapporten om det norske ekommarkedet 2012 presenteres på Hotel Continental i Oslo, onsdag 15. mai kl. 10.30. Direktør Torstein Olsen kommenterer tall og trender i utviklingen, og ser nærmere på utvalgte markeder – som mobiltelefoni, bredbånd osv.