Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Forsiden til årsrapporten 2012.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2012 til Samferdselsdepartementet. Rapporten er skriven etter mal frå tildelingsbrevet for 2012, som Samferdselsdepartementet har utarbeidd. Tildelingsbrevet gjev eit oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet gjennom året.
Aarsrapport 2011
Post- og teletilsynets (PT) årsrapport er sendt over til Samferdselsdepartementet. Kvart år mottek PT eit tildelingsbrev, som gir oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet. PT rapporterer for dei sju måla som tildelingsbrevet set for tilsynet.