Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester Kvalifiserte tilbydere Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester
Sist oppdatert

Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester under tilsyn etter eIDAS-forordning

I henhold til artikkel 17 nr. 1 i Forordning (EU) nr. 910/2014 (eIDAS-forordningen) skal EU/EØS-medlemslandene utpeke et tilsynsorgan etablert på sitt eget territorium eller i et annet medlemsland.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig tilsynsorgan i Norge.

 

 

 

Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester

Navn:

Adresse

Telefon/faks

Web-side:

Reg.dato

Sertifikatpolicy

Merknad

Buypass AS

Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo

Tlf:
23 14 59 00  

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/

11.05.2005

Certificate Policy for Buypass Class 3 Qualified Certificates

 

Buypass AS

Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo

Tlf:
22 70 13 00

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/21.09.2018Certificate Policy for Buypass Class 3 Enterprise Certificates 

Buypass AS

Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo

Tlf:
22 70 13 00

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/21.09.2018Certificate Policy for Buypass Class 3 SSL Certificates 

Commfides Norge AS

Postboks 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/

29.11.2005

Commfides Natural Person CP/CPS

 

Commfides Norge AS

Postboks 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/12.09.2018Commfides Legal Person CP/CPS
 

Danske Bank

Postboks 4700, 7466 Trondheim

Tlf:
72 90 72 00

Faks:
72 90 72 01

www.danskebank.no

16.02.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

Bankenes ID-tjeneste AS

Postboks 7999, 5020 Bergen

Tlf:
55 21 78 12

Faks:
55 21 75 94

-

22.05.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

DNB Bank ASA

0021 Oslo

Tlf:
03 000

Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

28.06.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utstederOm RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Nordea Bank ABP, filial i Norge

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00

Faks:
22 48 84 70

http://www.nordea.no/

29.06.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00

Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

30.06.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50

Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

03.07.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50

Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

05.01.2007

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

24.09.2010

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

DNB Bank ASA

0021 Oslo

Tlf:
03 000
Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

24.10.2010

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

BankID på mobil

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

09.02.2011

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

BankID på mobil

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Postboks 778 sentrun, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

21.02.2011

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

BankID på mobil

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

 

Nordea Bank ABP, filial i Norge

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00

Faks:
22 56 81 80

http://www.nordea.no/23.04.2013Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunderBankID på mobil

Bankenes ID-tjeneste AS 

Postboks 7999, 5020 Bergen

Tlf:
55 21 78 12
Faks:
55 21 75 94

 05.04.2014Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknyttet utsteder

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Signicat AS

Gryta 2B, 7010 Trondheim

Tlf: 930 60 408

https://www.signicat.com08.11 2018Signicat Disclosure statement & Terms and conditions

-

BankID - Sentrallagret løsning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har akseptert at BankID sentrallagret løsning kan oppfylle kravene til kvalifisert sertifikat forutsatt at kun innehaver av sertifikatet har adgang til den private nøkkelen, og at kun innehaver kan disponere nøkkelen. Sertifikatutsteder skal altså ikke ha noen mulighet til å få adgang til den private nøkkelen og skal ikke kunne kopiere den. Dersom den private nøkkelen skulle bli ødelagt eller komme bort, kan ikke signaturen lenger brukes og sertifikatet må trekkes tilbake..

BankID på mobil

BankID på mobil er en løsning for elektronisk identifisering og signering hvor den private nøkkelen er lagret i mobiltelefonens SIM-kort. BankID på mobil krever egen PIN-kode for å få tilgang til den private nøkkelen og kan bare benyttes gjennom en definert sikkerhetskanal.

Om RA (registreringsautoritet) for Norsk BankID

Registreringsautoritet (RA) for Norsk BankID har følgende funksjoner:

  • Skal kontrollere og stadfeste identiteten av personkunder.
  • Skal sammenstille og videresende til utsteder informasjon om personkunden som er nødvendig for å kunne utstede et BankID sertifikat.
  • Skal legge til rette for at det blir brukt eller tildelt et riktig entydighetsbegrep for å identifisere sertifikatholder/personkunden.
  • Skal veilede og hjelpe personkunden i registreringsprosessen.
  • Skal legge til rette for nøkkelgenerering. 
  • Skal ha mulighet til å initiere sperring av sertifikater.
  • Skal etterkomme krav i relevante deler av sertifikatpolicy for BankID og sertifikatpraksis for utsteder, samt andre relevante dokumenter for BankID

For videre spørsmål, kontakt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på telefon 22 82 46 00 eller send e-post til: firmapost@nkom.no.

Skjema