Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Prioritet i mobilnett For virksomheter
Sist oppdatert

Hvordan bli godkjent for prioritetsabonnement

Før en virksomhet med samfunnsviktig funksjon tegner prioritetsabonnement hos en mobiltilbyder, må den søke om godkjenning hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennom et eget skjema via Altinn.no.

Innlogging skal skje på vanlig måte med personnummer. Personen som søker for virksomheten må ha registrert en rettighet til utfylling/innsending for virksomheten i Enhetsregisteret.   

Søknadskjemaet kan hentes her: Altinn.no.

Roller i Altinn

Alle norske virksomheter er registrert ved Enhetsregisteret i Brønnøysund. Registeret har oversikt over personer i virksomheten som har administrasjonsrettigheter og tilgang til virksomhetens skjema. Søknad om godkjenning for prioritet på vegne av virksomheten, utføres av en person som er tildelt en rettighet til utfylling/innsending i virksomheten.

Søknaden

Virksomheten må i søknaden avgi en egenerklæring til Nkom om at de oppfyller vilkårene for prioritetsabonnement. Egenerklæringen viser til en liste med virksomhetstyper som kan bli godkjent. I søknaden oppgir søkeren også antall abonnement det søkes om. Søkeren trenger ikke oppgi hvilken variant av prioritetsabonnement virksomheten ønsker.

Lenke til liste over virksomhetstyper.

Virksomheten får en kvittering på e-post om at søknaden er mottatt av Nkom. Når søknaden er ferdigbehandlet av Nkom, sendes en melding om vedtaket på e-post.

Prioritet hos mobiltilbyder

Virksomheten kan etter et positivt vedtak fra Nkom bestille ønsket antall prioritetsabonnement hos sin mobiltilbyder, som kontrollerer mot Nkoms register at virksomheten er godkjent.

Prioritetsabonnement tilbys mot en løpende årsavgift som fastsettes av mobiltilbyder.

Oppsigelse av prioritetsabonnement

Prioritetsabonnement sies opp hos tilbyder. Dersom virksomheten, som har vært godkjent, ikke lenger oppfyller kriteriene for prioritet, skal den gi beskjed om dette via et eget skjema i Altinn.
Forskriften stiller krav til sikker behandling av abonnementsinformasjon. Derfor kan prosedyrene for å etablere eller si opp prioritetsabonnement avvike noe fra ved vanlige abonnement.