Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting Digital TV Digitalt bakkenett i Norge
Sist oppdatert

Digitalt bakkenett i Norge

I 2006 ble Norges Televisjon AS (NTV) tildelt konsesjon for drift av et digitalt trådløst bakkebasert sendernett for kringkasting (digitalt bakkenett). Frekvenstillatelsen gir rettigheter til å bruke frekvensbåndet 470-790 MHz til DTT(Digital terrestrial television)-teknologi.

Det digitale bakkenettet er bygget ut og driftes av Norkring på oppdrag for NTV. Videre tilbyr NTV overføringskapasitet og har to kunder, NRK og RiksTV AS. NRK bruker 1/5 del av ressursen og RiksTV resten. RiksTV er et selvstendig selskap som etter avtale med NTV skal drive betal-TV-virksomhet på plattformen. Både NTV og RiksTV AS er eid av NRK, TV2 AS og Telenor ASA.

NTV har tillatelse for frekvensbruken i det digitale bakkenettet til og med 2. juni 2021. Det digitale bakkenettet ble introdusert region for region fra september 2007, frem til landsdekkende dekning var oppnådd i desember 2008. Analog kringkasting i samme frekvensbånd ble faset ut i perioden 2008-2009.

Dekningskart og mer informasjon om det digitale bakkenettet finnes på NTV sine hjemmesider.

Plasseringen av sendere som er i bruk i det digitale bakkenettet kan sees på finnsenderen.no.

Ved feil kontakt Riks-TV på telefon 09595 eller kundeservice på RiksTVs hjemmeside.

Mobile tjenesters påvirkning på det digitale bakkenettet

Det er innført mobilt bredbånd i frekvensbåndet 790-862 MHz (800 MHz-båndet). Siden disse frekvensene er plassert som nærmeste nabo til det digitale bakkenettet, vil basestasjonene i mobilnettet kunne forårsake forstyrrelser for noen TV-seere.

For mer informasjon om dette se Høyring om sameksistens mellom det digitale bakkenettet og mobilt breiband i 800 MHz-bandet.

Fremtidige tjenester i 470-790 MHz

World Radio Conference i 2012 (WRC-12) besluttet at etter WRC-15 skal også 694-790 MHz(700 MHz-båndet) allokeres til mobilt bredbånd på lik linje med kringkasting. Konsekvensene av dette er utarbeidet i Nkoms rapport fra 2015.

Samferdselsdepartementet kunngjorde 12. november 2015 at 700 MHz-båndet skal brukes til mobile tjenester i Norge senest 3. juni 2021. Nkom vil arbeide med nødvendig frekvenskoordinering med våre naboland, vurderinger av hvordan frekvensene i 700 MHz-båndet best utnyttes og tildeles, og en mulig prosess for tildeling av bakkenettkonsesjon basert på frekvensressurser under 694 MHz for et nytt tidsrom.

Tilsyn med konsesjonen for digitalt bakkenett for TV

Tilsynsansvar etter konsesjonen er delt mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom er tildelt ansvar for oppfølgning av kravene i konsesjonens kapittel 4:

«Tillatelse til bruk av frekvenser i 470-790 MHz båndet for etablering av et elektronisk kommunikasjonsnett basert på DTT-teknologi»

Kapittel 4 i konsesjonen inneholder blant annet følgende punkter:

  • Utbyggings- og dekningskrav
  • Frekvenser
  • Beredskap
  • DigitalTV mottakere
  • Konkurransemessige vilkår

Dekningsberegninger utført av Nkom viser at NTV sitt bakkenett tilfredsstiller konsesjonens krav. Videre har Nkom oversikt over NTV sin frekvensbruk og at den er i samsvar med konsesjonen og internasjonale føringer. Myndighetene fører løpende tilsyn med forpliktelsene i de konkurransemessige vilkårene definert i kapittel 4.8 og skal sikre at utvelgelsen av kringkastere til RiksTVs kanalpakker skjer i tråd med konsesjonens krav.