Bakgrunn og mål for prosjektet

Prosjektet har som mål å medvirke til å legge til rette for
størst mulig grad av samtrafikk mellom aktuelle PKI-leverandører,
en forenkling av infrastrukturen for brukersteder, og fjerning av tekniske og praktiske hinder for å ta i bruk infrastrukturen.

Gjennom dette arbeidet la en til rette for allmenn bruk av eID og eSignatur på tvers av aktørene i det norske markedet.

Prosjektet hadde i hovedsak et teknisk fokus, og gjennom tre leveranser ble det utarbeidet omforente tekniske spesifikasjoner.

Nkom deltok som observatør i prosjektet og tok ved avslutningen av prosjektet på seg et ansvar for å forvalte de dokumentene som skildrer leveransene i prosjektet. 

Prosjektmandatet

Mandatet til prosjektet er definert i prosjektets samarbeidsavtale og er videre konkretisert i prosjektplanen. Prosjektplanen spesifiserte tre oppgaver:

  1. Med utgangspunkt i relevante internasjonale standarder å utarbeide en norsk profil for personsertifikat som skal dekke bruken av både kvalifiserte sertifikat og sertifikat med tilsvarende tillits- og kvalitetsnivå. I tillegg skal en norsk profil for virksomhetssertifikat utarbeides. 
  2. Utarbeide felles spesifikasjoner for tilgang til sertifikatstatus- og katalogtjenester.
  3. Utarbeide norsk profil (format og innhold) i signert objekt.

Med dette utgangspunktet ble det i løpet av prosjektet utarbeidet endelige leveranseskildringer for kvar enkelt av desse oppgåvene.

Prosjektleveranser

SEID-prosjektet har i løpet av 2004 og 2005 ferdigstilt tre leveranser.

Disse tre leveransene består av tre ulike dokumenter med i hovedsak tekniske spesifikasjoner. Siste versjon av leveransene i SEID-prosjektet kan lastes ned her: 

  • Leveranse 1: Tilrådde sertifikatprofiler for personsertifikat og virksomhetssertifikat
  • Leveranse 2: Grensesnitt for tilgang til Oppslagstjenester
  • Leveranse 3: SEID-SDO – format for langtidslagring av elektroniske signatur