Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) gjennomførte i tidsrommet 18. september til 9. november 2015 offentleg høyring av forslag til endringar i fribruksforskrifta. Nkom har vurdert høyringssvara og har på bakgrunn av desse gjort enkelte justeringar i forslaget til forskrift. Endringane trer i kraft straks.

Tildelinger av bredbåndstilskudd 2015

Nkom deler i år ut 110 millioner til bredbåndsutbygging i områder med dårlig bredbåndsdekning hvor kommersiell utbygging ikke lønner seg. Av 172 søknader på til sammen 645 millioner, er det 32 prosjekter som får støtte. Dette gir ca. 9 900 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. Detaljene rundt tildelingen av bredbåndstilskudd 2015 finner du her.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.