Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Statistikk
Den totale datatrafikken i de nordiske og baltiske mobilnettene økte med 66 prosent fra 2014 til 2015, alle land sett under ett. Det er store forskjeller mellom landene, og Finland og Norge ligger i hver side ende av statistikken.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en veileder som beskriver arbeidet med saker innenfor avtalen om Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde (EØS-avtalen).

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Tek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at de to nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.