Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Mal "frekvens"
Norske og russiske myndigheter har forhandlet frem avtaler om bruken av frekvenser i grenseområdene mellom Norge og Russland. Hensikten er både å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og gode tjenester for brukere i grenseområdene.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte tidligere i år høring av forslag til regler for 1800 MHz-auksjonen. Nkom har nå bearbeidet innspillene og fastsatt reglementet. Startdatoen for auksjonen er planlagt til mandag 9. november 2015.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.