Hopp til innhold
Aktiviteter
     
GARI
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arbeider for at det legges til rette for at alle brukere, uansett behov eller funksjonsevne, gis tilgang til gode kommunikasjonstjenester og moderne utstyr. Etter initiativ fra Nkom er derfor informasjonstjenesten GARI nå tilgjengelig i norsk versjon. Tjenesten kan være et hjelpemiddel for å velge riktig produkt etter en rekke kriterier.

 
Spørreundersøkelse om Nkom på nett

15. november til 15. desember spør Nkom brukerne av hjemmesiden om hva som fungerer godt og hva de savner. Delta her. 

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Her er presentasjon og rapport om Ekommarkedet i Norge 1. halvår 2016.

Statistikken ble presentert 31. oktober og viser en rekke utviklingstrekk for blant annet mobil og bredbånd

Ny tjeneste for ekomstatistikken

Nkom lanserer ny tjeneste for ekomstatistikken på nett. Tjenesten gir brukere anledning til søke i tilgjengelige data fra ekomstatistikken og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller og tekst. Tjenesten omfatter blant annet fasttelefoni, mobil og bredbånd. Tjenesten kan nåes på adressen ekomstatistikken.nkom.no.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen