Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Skalert versjon av Norges Lover
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 4.desember i fjor ut et forslag om endring i politiloven og ekomloven på høring, der det foreslås å åpne for at politiet blant annet kan opprette mobilregulerte soner (støysending og identitetsfanging) i forebyggende øyemed.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i samarbeid med NTV, NRK, RiksTV og Norkring utarbeidet en rapport som tar for seg tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV hvis 700 MHz-båndet (694-790 MHz) i fremtiden blir tildelt til mobile tjenester. I tillegg har Nexia AS på oppdrag fra Nkom utarbeidet en rapport som estimerer kostnader for fem ulike tekniske scenarioer for det digitale bakkenettet for TV.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.