Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Bildet av Tryvannstårnet.
Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) informerer om at anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for én landsdekkende frekvensblokk i båndet 174-223 MHz, fremdeles er ledig. Frekvensene er definert som teknologinøytrale, men må brukes til kringkasting. Myndighetene avventer nå ny interesse for de ledige frekvensene.
Kurve på glassvegg
De nordiske ekomregulatørene (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge) utformet i august 2015 en felles posisjon overfor Kommisjonens «Strategi for ett digitalt marked i Europa». Nå er de enige om ytterligere sentrale regulatoriske tema, og har sendt nye innspill til Kommisjonen.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.