Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer Aktørforum esignatur i Oslo 26.mars 2015. Hovedtema er Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal i vår kontrollere i hvilken grad norske nettsteder fyller de nye kravene til bruken av cookies (informasjonskapsler). De 500 mest besøkte, norske nettstedene vil bli kontrollert.

 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til bredbåndsutbygging der det er dårlig bredbåndstilbud og de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Søknadsfristen for 2015 er 15. mai.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.