Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nettverkskabel
Tradisjonen tro inviterer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til meningsutveksling om nettnøytralitet når årets Nettnøytralitetsforum arrangeres i Oslo 23. oktober. Nettnøytralitetsåret 2015 har vært, og vil fortsatt være, preget av enigheten som er oppnådd om innføring av felleseuropeiske nettnøytralitetsregler, noe som også vil få følger for norske forhold. Agendaen for Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2015 fokuserer derfor på prosessen rundt, men ikke minst innholdet av, disse felleseuropeiske reglene.
Nkom-visittkort
Onsdag 8. juni går Nkom Agenda av stabelen, som alltid i Lillesand. Programmet er i støpeskjeen, og Nkom åpner for påmelding etter nyttår.

 
Tildelinger av bredbåndstilskudd 2015

Nkom deler i år ut 110 millioner til bredbåndsutbygging i områder med dårlig bredbåndsdekning hvor kommersiell utbygging ikke lønner seg. Av 172 søknader på til sammen 645 millioner, er det 32 prosjekter som får støtte. Dette gir ca. 9 900 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. Detaljene i tildelingen finner du her.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.