Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-bygget 2016
Nkom har utarbeidet retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar klage i tvister mellom ekomtilbydere til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet rundt prosessen er også et viktig formål med retningslinjene.
berec
Den 17. oktober arrangerer BEREC for fjerde gang interessentforum i Brussel. Denne viktige begivenheten innen ekomområdet vil i år fokusere på BERECs arbeidsprogram for 2017 og den pågående gjennomgangen av det regulatoriske rammeverket for elektronisk kommunikasjon.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.