Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
Nkom har utarbeidet retningslinjer for konfliktløsning i tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar en klage i tvist om rettigheter og plikter som har utspring i ekomloven, og til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet i klagebehandlingen er også et viktig formål med retningslinjene.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nkom inviterer til Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2016 på Felix Konferansesenter i Oslo mandag 13. juni kl. 10:00 – 13:00. I år arrangeres NN-forumet i forbindelse med den kommende publiseringen av forslag til europeiske retningslinjer for nettnøytralitet.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Tek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at de to nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.