Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer endelige auksjonsregler for 900 MHz-auksjonen. Samtidig åpner Nkom for registrering til auksjonen. Frist for registrering er torsdag 20. april 2017 kl. 12:00. Startdatoen for auksjonen er planlagt til tirsdag 23. mai 2017.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger til rette for testing av neste generasjons mobilnett (5G) i Norge. 5G vil være plattform for tingenes Internett, selvkjørende biler og intelligente transportsystemer. Nkom ber bransjeaktører ta kontakt dersom de ønsker prøvetillatelser.

 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til bredbåndsutbygging der kapasiteten er lav og der det ikke er lønnsomt for tilbydere å bygge ut. Søknadsfristen for 2017 er 3. mai. Les mer om ordningen og hvordan du søker her. 

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Her er presentasjon og rapport om Ekommarkedet i Norge 1. halvår 2016.

Statistikken ble presentert 31. oktober og viser en rekke utviklingstrekk for blant annet mobil og bredbånd

Ny tjeneste for ekomstatistikken

Nkom lanserer ny tjeneste for ekomstatistikken på nett. Tjenesten gir brukere anledning til søke i tilgjengelige data fra ekomstatistikken og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller og tekst. Tjenesten omfatter blant annet fasttelefoni, mobil og bredbånd. Tjenesten kan nåes på adressen ekomstatistikken.nkom.no.