Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nettverkskabel
Nkom har utarbeidet prinsipper og metode for bruk av marginskvistest i marked 5. Dette vil være et verktøy for å følge opp Telenors plikt til å tilby tilgang til fiberbasert Bredbåndsaksess på ikke-diskriminerende vilkår.
ekomnett
De nordiske kommunikasjonsmyndighetene har utarbeidet en felles holdning til strategien for ett digital marked (Digital Single Market Strategy) som Europakommisjonen offentliggjorde i mai og som de nå har på høring.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.