Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Radio
I 2017 blir nasjonalt FM-nett i Norge slukket, og radioen blir digitalisert. Først ute er Nordland (11. januar 2017) og så følger de andre fylkene i en planlagt rekkefølge. Mange lokalradioer vil imidlertid fortsette å sende på FM også etter 2017.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjennomførte i 2016 felles stedlig tilsyn hos Broadnet. Avvik som ble identifisert, måtte rettes innen utgangen av året. Broadnet har meldt til Nkom av avvikene nå er lukket.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Her er presentasjon og rapport om Ekommarkedet i Norge 1. halvår 2016.

Statistikken ble presentert 31. oktober og viser en rekke utviklingstrekk for blant annet mobil og bredbånd

Ny tjeneste for ekomstatistikken

Nkom lanserer ny tjeneste for ekomstatistikken på nett. Tjenesten gir brukere anledning til søke i tilgjengelige data fra ekomstatistikken og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller og tekst. Tjenesten omfatter blant annet fasttelefoni, mobil og bredbånd. Tjenesten kan nåes på adressen ekomstatistikken.nkom.no.