Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nettverkskabel
I dag, 30. august 2016, publiserer BEREC europeiske retningslinjer for de nasjonale regulatørenes håndheving av de nye nettnøytralitetsreglene. Forordningen om Ett Europeisk Ekommarked (Telecoms Single Market) har gitt BEREC mandat til å utvikle retningslinjene, som gir føringer for hvordan de nasjonale regulatørene kan anvende reglene ved behandling av konkrete saker.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.