Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet minner om pressekonferansen med fremleggelse av ekomstatistikken for første halvår 2016 og aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk. Deltakere som ønsker å være med på aktørmøtet må melde seg på senest i dag.
Frode Sørensen
Europeisk nettnøytralitet står ved inngangen til en ny tidsepoke. Basert på forordningen fra 2015, og de tilhørende felleseuropeiske retningslinjene for nettnøytralitet fra 2016, er fundamentet for opprettholdelse av et åpent Internett i Europa etablert. Regulatorisk oppfølgning av nettnøytralitet på nasjonalt nivå, slik som forordningen beskriver, skal sørge for et nøytralt Internett for europeiske borgere og bedrifter.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.