Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Bildet av Tryvannstårnet.
Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) informerer om at anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for én landsdekkende frekvensblokk i båndet 174-223 MHz, fremdeles er ledig. Frekvensene er definert som teknologinøytrale, men må brukes til kringkasting. Myndighetene avventer nå ny interesse for de ledige frekvensene.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.