Hopp til innhold
Aktiviteter
     
EkomROS
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har overlevert ei ROS-analyse av viktige elementer i norske ekomnett og -tenester til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nkom vurderer at det er høgst risiko knytt til utilsikta logiske feil i nett, og til tilsikta handlingar der etterretning, utpressing og sosial manipulasjon nyttast som verktøy.
Torstein Olsen_
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil torsdag 28. april få presentert en ROS-analyse av ekomsektoren, gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Direktør Torstein Olsen vil presentere funnene og ambisjonene i en pressekonferanse sammen med ministeren, kl. 9.30 i Oslo.

 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til bredbåndsutbygging der kapasiteten er lav og der det ikke er lønnsomt for tilbydere å bygge ut. Søknadsfristen for 2016 er 10. mai. Les mer om ordningen og hvordan du søker her

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.