Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nettverkskabel
Alt er nå klart for en ny runde med tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbåndsdekning. Midler til utbygging kan søkes om til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen 15. mai.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har i dag publisert endelege gebyr for innehavarar av frekvensløyve for 2015. Gebyra er utrekna etter forskrift om gebyr til Nkom.

 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til bredbåndsutbygging der det er dårlig bredbåndstilbud og de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Søknadsfristen for 2015 er 15. mai.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.