Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Prissammenlikning Veiledning og krav Krav til godkjentmerking
Sist oppdatert

Krav til godkjentmerking

Nkom har fastsatt noen kriterier som må være oppfylt for å kunne bruke betegnelsen «godkjent» og få tilgang til godkjentmerke. De som søker godkjenning, må i søknaden godtgjøre at nettstedet fyller disse kriteriene.

Tilgjengelig

  • Prissammenlikningstjenesten må være gratis å benytte for brukerne

Pålitelig

  • Tjenesten skal holdes løpende oppdatert. Ny informasjon skal som hovedregel vises i løpet av to døgn.
  • Tjenesten må gi forbrukeren nødvendig prisinformasjon til å kunne foreta et velinformert valg av produkt/tjeneste. Detaljert prisinformasjon om hvert enkelt produkt må fremkomme, herunder både informasjon som inngår i grunnlaget for sammenlikningen/rangeringen og annen informasjon av betydning for valget. 
  • Dersom et produkt har bestemte forutsetninger knyttet til seg, må dette klart fremkomme. Dette gjelder for eksempel geografiske begrensninger, bindingstid, krav om e-faktura og/eller avtalegiro. 
  • Resultatsiden må vise den reelle hastigheten forbrukeren normalt sett kan forvente å få levert i henhold til tilbyderens hastighetangivelser. 
  • Abonnementsprisene må som hovedregel være tilgjengelig for alle.

Transparent

  • Det må være tydelig for brukeren hvordan tjenesten er finansiert. 
  • Det må tydelig og enkelt fremkomme hvordan resultatene/sammenlikningsgrunnlaget er beregnet, herunder hvilke forutsetninger som er tatt.

Fullstendig og objektiv

  • Produktutvalget må inkludere et bredt antall tilbydere og produkter som reflekterer valgmulighetene i markedet og gir brukeren et representativt overblikk over markedet. 
  • Inntekter fra/avtaler med operatører eller andre kommersielle aktører må ikke påvirke resultatlisten.