Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 22.06.2022
3-sifrede spesialnummer
Fra Til Tilbyder Status Kommentar Antall Kategori Punktkode
100 101   Ledig 2 Standardiserte spesialnummer
102 102 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
103 103 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
104 109   Ledig 6 Standardiserte spesialnummer
110 110 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) Tildelt Nødnummer til brannvesenet 1 Standardiserte spesialnummer
111 111 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
112 112 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelt Nødnummer til politiet 1 Standardiserte spesialnummer
113 113 HELSEDIREKTORATET Tildelt Nødnummer til helsevesenet 1 Standardiserte spesialnummer
114 114 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
115 115   Ledig 1 Standardiserte spesialnummer
117 117   Ledig 1 Standardiserte spesialnummer
118 118 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
119 119 Alle tilbydere Tildelt Bestilling av telefonmøter 1 Standardiserte spesialnummer
120 120 TELENOR NORGE AS Tildelt Tjøme kystradioekspedisjon 1 Standardiserte spesialnummer
121 122   Ledig 2 Standardiserte spesialnummer
123 123 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
124 124 TELENOR NORGE AS Tildelt Feilmeldinger for kringkastingstjenesten 1 Standardiserte spesialnummer
125 126   Ledig 2 Standardiserte spesialnummer
127 127   Ledig Manuell eksp. av samtaler til skip i kystfart. Planlagt felles nr. for kystradio 1 Standardiserte spesialnummer
128 128 TELENOR NORGE AS Tildelt Autom. oppsett av samtaler til skip i kystfart 1 Standardiserte spesialnummer
129 132   Ledig 4 Standardiserte spesialnummer
133 133 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert Fare for feilanrop til nødetatene 1 Standardiserte spesialnummer
134 140   Ledig 7 Standardiserte spesialnummer
141 141 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelt Nødanrop for hørselshemmede. 1412 brukes som nødnummer 1 Standardiserte spesialnummer