Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester Selvdeklarasjon Ny selvdeklarasjonsforskrift
Sist oppdatert

Ny selvdeklarasjonsforskrift

Ny selvdeklarasjonsforskrift ble vedtatt 21. november 2019 og trådte i kraft samme dag. Formålet med selvdeklarasjonsforskriften er å øke tilliten til og bruken av elektroniske identifikasjonstjenester i Norge samt å legge til rette for grenseoverskridende bruk av elektronisk identifikasjon.

Forskriften er gitt med hjemmel i lov om elektroniske tillitstjenester § 2. Det er gitt en overgangsperiode på seks måneder (jf. forskriftens § 22), slik at selvdeklarasjonsforskriften av 21. november 2005 oppheves 21. mai 2020. Dette for å gi tilbydere av eID-ordninger tid til å tilpasse seg nye krav.

Formålet med selvdeklarasjonsforskriften er å definere sikkerhetsnivåer og tilsynsregime for elektroniske identifikasjonsordninger (eID-ordninger) og dermed øke tilliten til og bruken av elektroniske identifikasjonstjenester i Norge. Forskriften skal også legge til rette for grenseoverskridende bruk av elektronisk identifikasjon, ved at selvdeklarerte eID-ordninger kan meldes til EU-kommisjonen og dermed omfattes av anerkjennelsesplikten i eIDAS-forordningen artikkel 6.

Tilbydere av eID-ordninger skal etter selvdeklarasjonsordning sende inn skjema for melding om sine ordninger for elektronisk identifikasjon. Tilbydere erklærer ved melding at forskriftens krav er oppfylt for deklarerte sikkerhetsnivå «lavt», «betydelig» eller «høyt».

Nkom er utpekt som tilsynsorgan og eID-ordningene underlegges det norske tilsynsregimet i henhold til selvdeklarasjonsforskriften.

Det vil bli publisert en liste på Nkom sin hjemmeside over selvdeklarerte eID-ordninger med opplysninger om hvilke eID-nivåer som tilbyderne har selvdeklarert.

Forskriften gjelder for tilbydere som er etablert i Norge.

Skjema