Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester Selvdeklarasjon Registrerte tilbydarar av sertifikat etter sjølvdeklarasjonsordninga
Sist oppdatert

Registrerte tilbydarar av sertifikat etter sjølvdeklarasjonsordninga

I følgje Forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere kan sertifikatutferdarar melde frå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) via ein sjølvdeklarasjon at dei oppfyller krava i forskrifta. Nkom publiserer på denne sida ei liste over sertifikatutferdarar som har sjølvdeklarert seg etter denne forskrifta med opplysningar om kva for sertifikattypar sjølvdeklarasjonen omfattar.

Registreringa av utferdarar på denne lista inneber at Nkom har gått gjennom dei registrerte opplysningane og funne at det ikkje er openbert at krava i forskrifta ikkje er oppfylte, jf. § 11. Meir utførlege opplysningar om den enkelte utferdaren vil bli lagde ut etter kvart.

NamnSertifikatklasseAdresseTelefon/faksWeb-sideReg.datoSertifikatpolicyMerknad

Buypass AS

Person-Høgt

P.b. 4364
Nydalen,
0402 Oslo

Tlf:
23 14 59 00

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/

30. desember 2005

Certificate Policy Buypass Class 3 Certificates

-

Commfides Norge AS

Person-Høgt

P.b. 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/

12. januar 2006

Commfides Natural Person CP/CPS

-

Buypass AS

Verksemd

P.b. 4364
Nydalen,
0402 Oslo

Tlf:
23 14 59 00

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/

31. august 2006

Certificate Policy for Buypass Class 3 Enterprise Certificates

-

Commfides Norge AS

Verksemd

P.b. 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/

8. mai 2007

Commfides Legal Person CP/CPS

-

Bankenes ID-tjeneste AS

Person - Høgt

P.b. 7999 5020 Bergen

Tlf:
55 21 73 97

959 42 375

-

22. august 2007

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdar

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Nordea Bank ABP, filial i Norge

Person-Høgt

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00
Faks:
22 48 84 70

http://www.nordea.no/

27. juni 2008

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

-

Eika Gruppen AS

Person-Høgt

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

30. juni 2008

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdarOm RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

DNB Bank ASA

Person-Høgt

0021 Oslo

Tlf:
03 000
Faks:
22 31 93 47

http://www.dnb.no/

30. juni 2008

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdarOm RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Person-Høgt

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

2. juli 2008

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdar

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Danske Bank

Person-Høgt

Postboks 4700, 7466 Trondheim

Tlf:
08540
Faks:
81 00 09 01

www.danskebank.no

17. september 2008

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

-

Eika Gruppen AS

Person-Høgt

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

24. september 2010

Norsk BankID sertifikat-policy for banklagra kvalifiserte sertifikat til tilsette

RA som er tilknytt utferdar

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Eika Gruppen AS

Person-Høgt

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

4. januar 2013Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknytt utferdar

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank I

DNB Bank ASA

Person-Høgt

0021 Oslo

Tlf:
03 000
Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

8. mars 2013Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknytt utferdar

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Person-Høgt 

Postboks 778 sentrun, 0106 Oslo 

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51 

  http://www.sparebank1.no/

8. mars 2013Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Nordea Bank ABP, filial i Norge

Person-Høgt

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00

Faks:
22 56 81 80

http://www.nordea.no/23. april 2013Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder 

Bankene ID-tjeneste AS

Person-Høgt

Postboks 7999, 5020 Bergen

Tlf:
55 21 78 12
Faks:
55 21 75 94

 5. mars 2014Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunderRA som er tilknytt utferdar

Om RA (registreringsautoritet) for Norsk Bank ID

Registreringsautoritet (RA) for Norsk BankID har desse funksjonane:

  • Skal kontrollere og stadfeste identiteten av personkundar.
  • Skal samanstille og vidaresende til utferdar informasjon om personkunden som er naudsynt for å kunne utferde eit BankID sertifikat.
  • Skal leggje til rette for at det blir brukt eller tildelt eit riktig eintydigheitsomgrep for å identifisere sertifikathaldar/personkunden.
  • Skal rettleie og hjelpe personkunden i registreringsprosessen.
  • Skal leggje til rette for nøkkelgenerering i det sentrale nøkkellageret.
  • Skal ha høve til å initiere sperring av sertifikat.
  • Skal etterkome krav i relevante delar av sertifikatpolicy for BankID og sertifikatpraksis for utferdar i tillegg til andre relevante dokument for BankID.

For vidare spørsmål, kontakt Nkom på telefon 22 82 46 00 eller e-post firmapost@nkom.no.

Skjema

Skjema for melding om kvalifisert tillitstjeneste

Meldingsskjema for sikkerhetsnivå «lavt»

Meldingsskjema for sikkerhetsnivå «betydelig»

Meldingsskjema for sikkerhetsnivå «høyt»