Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester eIDAS Oppstart av kvalifiserte tillitstjenester
Sist oppdatert

Oppstart av kvalifiserte tillitstjenester

En tilbyder av tillitstjenester som ikke har status som kvalifisert, men som vil tilby kvalifiserte tillitstjenester, skal melde dette til Nkom. Samtidig med meldingen skal det leveres inn en samsvarsvurderingsrapport som er utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan.

Nkom skal kontrollere om tilbyderen og tillitstjenestene som tilbys oppfyller kravene i eIDAS-forordningen.

Dersom tilbyderen og tillitstjenestene som tilbys oppfyller kravene i eIDAS-forordningen, skal Nkom føre opp tilbyderen og de tillitstjenestene som tilbys på tillitslisten (Trusted list) med tildelt status som kvalifisert.

Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester kan begynne å levere den kvalifiserte tillitstjenesten når status som kvalifisert er angitt på tillitslisten.

Innsending av melding og samsvarsvurderingsrapport gjelder også dersom en kvalifisert tilbyder ønsker å starte opp en ny kvalifisert tillitstjeneste.

Meldingsskjema for igangsetting av kvalifisert tillitstjeneste finnes nederst på siden. Skjemaet skal sendes til firmapost@nkom.no.

Skjema