Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Taushetsplikt og personvern Elektroniske spor Kommunikasjonsvern og tilbyders taushetsplikt
Sist oppdatert

Kommunikasjonsvern og tilbyders taushetsplikt

Bruk av elektronisk kommunikasjon avdekker en rekke opplysninger som er tilknyttet den enkelte disponent. Det kan for eksempel være informasjon om geografisk bevegelsesmønster, kontaktnett og lignende opplysninger som berører den enkeltes private sfære og personlige integritet.

På bakgrunn av dette og av hensyn til personvernet er det i ekomloven- og forskriften regler som sikrer at slik informasjon behandles konfidensielt og ikke gjøres kjent for uvedkommende. De viktigste bestemmelsene i denne sammenheng er reglene om kommunikasjonsvern og tilbyders sletteplikt i ekomloven § 2-7 annet ledd og ekomforskriften kapittel 7 og tilbyders taushetsplikt som er hjemlet i ekomloven § 2-9.