Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Standardisering Standardisering Standardisering på ekomområdet
Sist oppdatert

Standardisering på ekomområdet

Nkom deltar i en rekke standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Standarder blir vanligvis utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver på en entydig måte hvordan et produkt og en tjeneste skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet. Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overenstemmelse med gitte krav til sikkerhet og kvalitet.

Høring og votering

Som NSO på teleområdet mottar Nkom EN-standarder (harmoniserte standarder) til høring og votering fra ETSI. Standardene legges ut til offentlig høring (Public Enquiry) under «Standarder til høring». Selv om du ikke har anledning til å delta direkte i standardiseringsarbeidet, er det likevel mulig å påvirke ved å delta i høringsprosessen. Eventuelle kommentarer til standardene kan sendes til firmapost@nkom.no.

Etter høringsprosessen avgjøres et nasjonalt standpunkt for standarden, og Nkom avgir deretter stemme i ETSIs voteringssystem.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. ETSI-standarder i kategorien EN (European Norm) transponeres til NS (Norsk Standard). Standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å spesifisere aktuell nasjon på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. Statistikk over hver nasjons transponering er tilgjengelig på samme nettside.

Tilgang til standarder

På standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). ETSI-standarder kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs produktsider.