Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Standardisering Standardisering Standarder til høring
Sist oppdatert

Standarder til høring

Som NSO på teleområdet er en av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) oppgaver å sørge for at harmoniserte standarder (EN) under utarbeidelse legges ut til offentlig høring (Public Enquiry). Alle interesserte gis dermed muligheten til å påvirke utarbeidelsen av en standard.

Du kan lese mer om ETSIs prosesser ved utarbeidelse av standarder her

Nkom melder et konsolidert nasjonalt standpunkt til ETSI. Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve". Mottatte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Under finner du en liste over Europeiske standarder på teleområdet som for tiden er under utarbeidelse i ETSI. Listen oppdateres fortløpende. Standarder og informasjon om arbeidsprogram finnes her.

Kommentarer kan sendes til nso@nkom.no, ved å fylle ut kommenteringsskjema (Word, 62 kB).

StandardKort tittelFrist for kommentar til NkomFrist i ETSI

ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11) 

Broadcast Sound Receivers;
Part 2: AM broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

13.01.2020

03.02.2020

ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

Broadcast Sound Receivers;
Part 3: FM broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

13.01.2020

03.02.2020

ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) 

Broadcast Sound Receivers;
Part 4: DAB broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

13.01.2020

03.02.2020

ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11) 

Broadcast Sound Receivers;
Part 5: DRM broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum 

13.01.2020

03.02.2020

ETSI EN 302 217-1 V3.2.1 (2019-12)

Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and antennas;
Part 1: Overview, common characteristics and
system-independent requirements

13.01.2019

04.02.2020

ETSI EN 302 217-2 V3.2.1 (2019-12)

Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and antennas;
Part 2: Digital systems operating in frequency bands
from 1 GHz to 86 GHz;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

13.01.2019

04.02.2020

ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8 (2019-12)

Environmental Engineering (EE);
Environmental conditions and environmental tests for
telecommunications equipment;
Part 2-8: Specification of environmental tests;
Stationary use at underground locations

17.02.2019

09.03.2020

ETSI ES 203 682 V1.1.0 (2019-12)

Environmental Engineering (EE); Green Abstraction Layer (GAL); Power management capabilities of the future energy telecommunication fixed network nodes; Enhanced Interface for power management in Network Function Virtualisation (NFV) environments

13.01.2020

10.02.2020

ETSI EN 303 213-5-1 V1.0.0 (2019-12)

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 5: Harmonised Standard for access to radio spectrum for Multilateration (MLAT) equipment; Sub-part 1: Receivers and Interrogators

17.02.2020

09.03.2020

ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8 (2019-12)

Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations
Stationary use at underground locations 

17.02.2020

09.03.2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

17.02.2020

11.03.2020

Konsoliderte kommentarer