Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Standardisering Standardisering Nkoms roller og ansvar
Sist oppdatert

Nkoms roller og ansvar

Nkom er norsk fagorgan for post- og telestandardisering.

Vi deltar i en rekke standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet. Standardiseringssekretariatet i Nkom utfører administrative og koordinerende oppgaver overfor internasjonale standardiseringsorganisasjoner og øvrige norske fagorganer.

Sekretariatet har ansvar for å gjennomføre høring av utkast til telestandarder som lages av ETSI og poststandarder som utarbeides av CEN. Videre sørger sekretariatet for å avgi norsk stemme ved votering over ETSI-standarder og poststandarder fra CEN.

Sekretariatet skal være et bindeledd for norsk industri inn mot standardiseringsarbeidet i ETSI og CEN.