Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Standardisering Standardisering Internasjonal deltakelse
Sist oppdatert

Internasjonal deltakelse

Innen ekomsektoren finnes det flere tusen standarder. De harmoniserte standardene er spesielt viktige for Nkom. Disse standardene utvikles av europeiske standardiseringsorganisasjoner på mandat fra EU-kommisjonen, og sikrer at utstyr og nett er i samsvar med EUs lovgivning.

Det europeiske arbeidet innen ekomstandardisering foregår i ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Nkom er medlem i ETSI og har i tillegg status som NSO (National Standards Organization), med administrativ oppfølging av høringer og voteringer som noen av de viktigste oppgavene.

På globalt nivå deltar Nkom i ITU (International Telecommunication Union), som er et FN-organ der arbeidet er organisert i tre sektorer: regulering av radiospektrum, utvikling av tekniske standarder og bistandsarbeid på IKT-området.